AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKATom 11/1 (2006)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Tabela1
Tabela2

Stanisław Gruszczyński

PRZYDATNOŚĆ RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH W KLASYFIKACJI GLEB
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 13-25     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (233kB)

Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Przemysław Szczygłowski

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESU GRAFITYZACJI ELEKTROD WĘGLOWYCH W PIECACH LWG (CASTNERA). CZĘŚĆ 2. WYBRANE SUBSTANCJE PYŁOWE
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 27-38     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (522kB)

Aleksander Wodyński, Karol Firek, Wojciech Kocot

OCENA WPŁYWU REMONTÓW ORAZ ZABEZPIECZEŃ PROFILAKTYCZNYCH NA TRWAŁOŚĆ BUDYNKÓW MUROWANYCH W LGOM
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 39-52     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1081kB)

Stanisław Gruszczyński

OCENA I PROGNOZOWANIE STANU GLEB NA POTRZEBY PLANÓW I PROGRAMÓW
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 53-70     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1663kB)

Rajmund Oruba

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 71-78     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (209kB)

Marcin Chodak

ZMIANY WIDM W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIR) W POZIOMACH ORGANICZNYCH POD DRZEWOSTANAMI BUKOWYMI I ŚWIERKOWYMI
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 79-86     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (248kB)

Jerzy Wójcik, Stanisław Kowalik

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI INICJALNEJ GLEBY NA ZREKULTYWOWANEJ W KIERUNKU LEŚNYM HAŁDZIE GÓRNICTWA MIEDZI
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 87-99     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (139kB)

Katarzyna Grzesik

WPROWADZENIE DO OCENY CYKLU ŻYCIA (LCA) - NOWEJ TECHNIKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 Inżynieria Środowiska 11 (2006), 101-113   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (639kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie