AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKATom 11/2 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Maria Trafas, Teresa Eckes, Tadeusz Gołda

LOKALNA ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W GLEBACH OKOLICY OLKUSZA
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 127-144     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (11 316kB)

Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Przemysław Szczygłowski

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PIECA ACHESONA DO GRAFITYZACJI WYROBÓW DROBNYCH
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 145-159     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (9 531kB)

Natalia Florencka, Piotr Wojtanowicz

PIONOWY ROZKŁAD ZAWARTOŚCI RTĘCI W WYBRANYCH PROFILACH GLEBOWYCH W REJONIE ALWERNII
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 161-169     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (5 026kB)

Ryszard Kozakiewicz

GMINNE PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA SZCZEBLU LOKALNYM
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 171-181     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10 709kB)

Stanisław Barycz, Rajmund Oruba

WYKORZYSTANIE RDZENIOWYCH PRÓBEK BETONU DO BADANIA KOROZYJNEJ DEGRADACJI ŻELBETOWYCH KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 183-193     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (7 422kB)

Stanisław Barycz, Rajmund Oruba, Marian Świerczek

PRZYCZYNY USZKODZEŃ I PRZYSPIESZONEGO ZUŻYCIA ŻELBETOWEGO ZBIORNIKA KONCENTRATU RUDY MIEDZI
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 195-204     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 723kB)

Izabela Laskowicz, Katarzyna Sobik

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE TURYSTYCZNEJ GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Inżynieria Środowiska 11 (2006), 205-217     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10 876kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie