AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

ZAGADNIENIA TECHNICZNO - EKONOMICZNETom 50/1 (2005)


Strona redakcyjna
Spis treści

Bogusław Bieda

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU INWESTYCJI (LCI) JAKO SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 7-18      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8.068kB)

Bartłomiej Gaweł

PROCESS MINING: USPRAWNIENIE PRZEBIEGÓW PROCESÓW BIZNESOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ LOGÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY - ANALIZA PRZYPADKU
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 19-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.865kB)

Zdzisław Gil

KRYTERIA PRAWDY I UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W MODELACH ZARZĄDZANIA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 29-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.573kB)

Anna Górniak, Wiesław Waszkielewicz, Aleksander Gałkin

INNOWACYJNA METODA PRODUKCJI GRUBOŚCIENNYCH RUR O MAŁYCH ŚREDNICACH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 41-46 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.815kB)

Joanna Holisz-Burzyńska, Anna Górniak, Wiesław Waszkielewicz

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU STEROWANIA PROCESEM WALCOWANIA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 47-51 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.049kB)

Marta Kapusta

WYBRANE METODY USTALANIA WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY W PLANOWANIU ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 53-64 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  7.079kB)

Marcin Klimek

SIECI HOPFIELDA DLA PROBLEMU KOMIWOJAŻERA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 65-75 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.501kB)

Д.Б. Козенков, В. Вашкелевич, Э.П. Якубова, Н.П. Козенкова

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 77-81 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.426kB)

Ewa Kubińska-Kaleta, Wiesław Waszkielewicz

OKREŚLANIE RÓŻNYMI METODAMI RYZYKA W DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE HUTY STALI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 83-91 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.233kB)

Robert Lisowski

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE DO ROKU 2010
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 93-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.378kB)

И.А. Ларионова, И.М. Рожков, О.О. Скрябин

ПЛАНИРОВАНИЕ БАЛАНСА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 103-120 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9.217kB)

Andrzej Łodziński

PODEJMOWANIE DECYZJI KOMPROMISOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH ASPIRACJE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 121-126 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.743kB)

Г.А. Мелихов, К.Ф. Ковальчук, В. Вашкелевич

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ЕRР-СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 127-132 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.958kB)

Edward Michlowicz

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA HUTY W WYBRANE SUROWCE
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 133-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.074kB)

Edward Michlowicz, Bożena Zwolińska

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE ODPADAMI W HUCIE STALI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 141-150 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.486kB)

Mirosława Olesiak

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ŹRÓDŁO USPRAWNIEŃ CZY HAMULEC ZMIAN?
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 151-158 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.793kB)

Andrzej Paliński

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA A WYBÓR KREDYTU BANKOWEGO JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FIRM ROZWOJOWYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 159-168 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.594kB)

Agnieszka Rząsowska-Przała, Wiesław Waszkielewicz, Aleksander Gałkin

OTRZYMYWANIE PRĘTÓW ZA POMOCĄ WALCOWANIA NA GORĄCO W WALCACH SKOŚNYCH W PORÓWNANIU Z INNYMI SPOSOBAMI ICH WYTWARZANIA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 169-173 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.890kB)

Tadeusz Sęk

WSPOMAGANIE METOD I TECHNIK ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 175-183 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.373kB)

Karol Sot, Mariusz Święcicki

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 185-192 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.394kB)

Alicja Żarowska, Wiesław Waszkielewicz

WYKORZYSTANIE SYSTEMU SAP FOR UTILITIES (NA PODSTAWIE ELEKTROCIEPŁOWNI "KRAKÓW" S.A.)
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 193-200 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.999kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie