AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

ZAGADNIENIA TECHNICZNO - EKONOMICZNETom 50/2-3 (2005)


Strona redakcyjna
Spis treści

Dariusz Cichoń, Agnieszka Cichoń

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 209-220    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.180kB)

Mateusz Codogni

WIRTUALIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO A PRODUKTY WIRTUALNE
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 221-226   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.732kB)

Marian Ćwiertniak

CONTROLLING OPERACYJNY NARZĘDZIEM WSPIERANIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 227-233  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.487kB)

Agnieszka Herdan, Magdalena Stuss

MIEJSCE WIRTUALNYCH ORGANIZACJI WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 235-243   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.885kB)

Rafał Kalisz

ZASTOSOWANIE STRATEGII ECR W ZARZĄDZANIU SIECIOWYM PRZEDSIĘBIORSTWEM BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 245-255   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9.255kB)

Danuta Kalukiewicz

INNOWACJE - ISTOTNY CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ FIRMY
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 257-269   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9.609kB)

Janusz Kołodziejski

MŁODZI PRACOWNICY O WIEDZY I KSZTAŁCENIU
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 271-280   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.706kB)

Alina Kozarkiewicz-Chlebowska, Monika Łada

CONTROLLING PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH - WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 281-289   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.626kB)

Natalia Kubis

NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 291-303   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9.860kB)

Barbara Kukła

OD OUTSIDERA DO FIRMY SUKCESU - RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY KU¬NIA JAWOR S.A.
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 305-316   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.010kB)

Norbert Laurisz, Robert Lisowski

TENDENCJE WYSTĘPUJĄCE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA TLE TENDENCJI OGÓLNOKRAJOWYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 317-326    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.252kB)

Piotr Lenik

ZASTOSOWANIE POZAFINANSOWYCH SKŁADNIKÓW MOTYWOWANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - DOŚWIADCZENIA POLSKIEGO SEKTORA PUBLICZNEGO
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 327-335   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.353kB)

Elżbieta Marcinkowska

OUTSOURCING W ZARZĄDZANIU FIRMĄ
 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 337-343  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.199kB)

Bartłomiej Mazurkiewicz

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ADMINISTRACJI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 345-350  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.562kB)

Rafał Niemiec

METODA TOTAL COST OF OWNERSHIP OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 351-360  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.312kB)

Alicja Nowińska

WPŁYW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA PROCESY INNOWACYJNE
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 361-366  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.505kB)

Agnieszka Peszko, Bartosz Soliński

POMOC PUBLICZNA DLA SEKTORA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 367-380  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10.007kB)

Anita Proszowska

TARGI I WYSTAWY W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 381-393  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10.377kB)

Joanna Sawicka

PROWIZJA OD KREDYTÓW WALUTOWYCH A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 395-401  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.412kB)

Andrzej Szymonik

PROBLEMY TWORZENIA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW LOGISTYCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 403-410   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.710kB)

Michał Teczke

WYKORZYSTANIE PROCESU ZARZĄDZANIA MACKENZIEGO DO PROJEKTOWANIA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MOTYWACH PRACOWNIKÓW
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 411-417    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.026kB)

Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako

UWARUNKOWANIA WZMACNIANIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMÓW LOJALNOŚCI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 413-428   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.828kB)

Mateusz Wiernek, Bogusław Wiernek

AUDYT PERSONALNY
 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 429-435  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.053kB)

Józef Wilk

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PROCEDUR ZARZ=DZANIA WIEDZĄ I AKUMULACJI KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 437-448   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.507kB)

Anna Wolak-Tuzimek

IMPACT OF GLOBALISATION ON FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 449-458   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.989kB)

Jacek Woźniak

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WIEDZY W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH RÓŻNEGO TYPU
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 459-465   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.982kB)

Anna Wziątek-Staśko

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA SZANSĘ I ZAGROŻENIA DLA PRACOWNIKÓW W DOBIE ORGANIZACJI WIRTUALNYCH
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 467-476   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8.550kB)

Alicja Żarowska, Wiesław Waszkielewicz

SYSTEMY INFORMATYCZNE JAKO EFEKTYWNY EKONOMICZNIE SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROCESAMI GOSPODARCZYMI
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 50 (2005), 477-482   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.584kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie