AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH DRILLING, OIL, GAS

 

Vol. 29/1 (2012)

Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

S. Aisayev, U. Zhapbasbayev, K. Turegeldiyeva

LAW OF DEVELOPMENT TURBULENT NON-ISOTHERMAL JET FLOW IN PIT OIL
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 31-42   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (518kB)

A. Akzhalova, M. Alexeyev, J. Bissekenova, M. Myltykbekov, A. Shabdirov, B. Zhapparkulov, Ch. Zhunusov

AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF OIL AND GAS FIELDS EXPLOITATION FOR THE FOUNTAIN EXTRACTION METHOD
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 43-52   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (293kB)

Jan Artymiuk, Frank Lengersdorf

ZAAWANSOWANY SPRZĘT WIERTNICZY ZAPEWNIAJĄCY EFEKTYWNE WIERCENIE W POSZUKIWANIU GAZU Z ŁUPKÓW
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 53-63   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (2,3MB)

Stanisław Bednarz, Wojciech Teper

NOWE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE SIŁOWNIKA O DUŻYM SKOKU W ZASTOSOWANIU DO HYDRAULICZNYCH WYCIĄGÓW WIERTNICZYCH
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 65-74   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (1,5MB)

I.K. Beisembetov; T.T. Bekibaev, B.K. Assilbekov, U.K. Zhapbasbayev, B.K. Kenzhaliev

APPLICATION OF CPU IN THE DEVELOPMENT OF 3D HYDRODYNAMICS SIMULATORS FOR OIL RECOVERY PREDICTION
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 75-88   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (2,2MB)

Jacek Blicharski, Rafał Smulski

STANOWISKO LABORATORYJNE WYPIERANIA SIĘ PŁYNÓW W OŚRODKACH POROWATYCH W ASPEKCIE SEKWESTRACJI CO2
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 89-96   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (601kB)

Petr Bujok, Martin Klempa, Jiří Koziorek, Robert Rado, Michał Porzer

OCENA WPŁYWU WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH NA BILANS ENERGETYCZNY GÓROTWORU NA OBSZARZE POLIGONU BADAWCZEGO VSB - TU OSTRAVA
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 97-107   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (1,5MB)

Vasiliki C. Chatzistamou

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MAGNETO-RHEOMETER TO DETERMINE THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MAGNETORHEOLOGICAL FLUIDS FOR USE IN DRILLING APPLICATIONS
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 109-114   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (342kB)

Stanisław Dubiel, Katarzyna Luboń, Wojciech Luboń, Wojciech Wartak

PROBLEMY REKONSTRUKCJI ODWIERTÓW GEOTERMALNYCH NA PRZYKŁADZIE ODWIERTU BIAŁY DUNAJEC PAN-1**
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 115-126   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (839kB)

Stanisław Dubiel, Adam Zubrzycki, M. Maruta

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ZBIORNIKOWYCH SKAŁ WĘGLANOWYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW TESTÓW RPZ I POMIARÓW GEOFIZYKI WIERTNICZEJ (G ÓRNOJ U RAJS KI E PODŁOŻE ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO)
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 127-134   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (463kB)

Andrzej Gonet, Tomasz Śliwa, Jacek Hendel

MAGAZYNOWANIE W GÓROTWORZE CIEPŁA POCHODZĄCEGO Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 135-144   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (437kB)

Ioan Dan Grigoraş

PRODUCTION AND EVALUATION STUDY FOR AN OIL WITH DISSOLVED ASSOCIATED GAS FIELD IN THE PANNONIAN DEPRESSION
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 145-152   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (894kB)

Tomás Hlinčík, Daniel Tenkrát

ANALYSIS OF GAS CONDENSATE
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 153-161   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (280kB)

Maciej Kaliski, Maciej Białek, Zdzisław Jedynak

WPŁYW SUBSYDIOWANIA CEN PALIW NA ŚWIATOWY RYNEK ROPY NAFTOWEJ
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 163-171   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (176kB)

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY ROPY NAFTOWEJ W ŚWIECIE W ROKU 2011
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 173-183   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (222kB)

Maciej Kaliski, Marcin Krupa, Andrzej Sikora

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROGNOZ ROZWOJU KONSUMPCJI I PODAŻY GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH PROGNOZ UNII EUROPEJSKIEJ
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 185-195   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (1,9MB)

V.C. Kelessidis, V. Chatzistamou, E. Repouskou, M. Zografou, M. Karimi

USE OF PHPA POLYMER FOR MODIFICATION OF RHEOLOGICAL AND FILTRATION PROPERTIES OF WATER BASED DRILLING FLUIDS USED FOR CONVENTIONAL AND CASING DRILLING
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 197-206   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (1,2MB)

B.V. Kopey, O.I. Stefanyshyn, S. Bednarz

ANALYSIS OF PUMPING UNIT REDUCERS DIAGNOSTIC ALGORITHMS BY FORMALIZED METHODS
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 207-215   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (515kB)

Piotr Kosowski

OPCJE REALNE - ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO OCENY OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEMYŚLE NAFTOWYM
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 217-228   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (1,3MB)

Piotr Kosowski, Grzegorz Wielgus

OCENA RENTOWNOŚCI STACJI REGAZYFIKACJI ORAZ WYZNACZANIE MINIMALNEJ CENY ZA LNG Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI MONTE CARLO
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 229-239   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (1,5MB)

Dominik Kryzia, Maciej Kaliski

ZNACZENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BAZUJĄCYCH NA GAZIE ZIEMNYM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO W KONTEKŚCIE DYWERSYFIKACJI JEGO STRUKTURY PRODUKCYJNEJ
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 241-251   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (156kB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH WÓD MINERALNYCH ŹRÓDEŁ RYMANOWA-ZDROJU
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 253-263   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (1,6MB)

Jan Macuda

BADANIA GLEB I GRUNTÓW W REJONIE MIEJSC WIELOLETNIEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW WIERTNICZYCH I POEKSPLOATACYJNYCH
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 265-270   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf    (94kB)

Aneta Sapińska-Śliwa, Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Łukasz Mimier, Tomasz Śliwa

BADANIA ŚWIEŻYCH ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH DO WYPEŁNIANIA OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 271-283   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (1,3MB)

Dan-Paul Ştefănescu, Marcel Adrian Piteiu, Ioana Vlasin

NEW STEPS IN FINDING THE POTENTIAL PROSPECTS FOR UNCONVENTIONAL GAS RESERVOIRS IN TRANSYLVANIAN BASIN (ROMANIA)
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 285-292   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (4,2MB)

Tomasz Śliwa, Mikołaj Pacewicz

WYKONYWANIE OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z WTKORZYSTANIEM SILNIKA WGŁĘBNEGO - WIERCENIA URZĄDZENIAMI „COILED TUBING"
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 293-300   Pełny tekst/Article:   PDF   pdf  (3,4MB)

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak

OCENA WPŁYWU MINERALIZACJI FILTRUJĄCEJ WODY NA MIERZONĄ PRZEPUSZCZALNOŚĆ OŚRODKÓW GRUNTOWYCH
AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 301-312   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (511kB)

Bogumiła Winid

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA CHLORKOWO-BROMKOWEGO W IDENTYFIKACJI ZANIECZYSZCZENIA WÓD PŁYNAMI PO SZCZELINOWANIU HYDRAULICZNYM
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 313-321   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (387kB)

Tomasz Włodek

WYBRANE ASPEKTY TECHNICZNE RUROCIĄGOWEGO TRANSPORTU DWUTLENKU WĘGLA
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 323-335   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (629kB)

Paweł Wojnarowski, Jerzy Stopa

AKTUALNE MOŻLIWOŚCI KOMPUTEROWEJ SYMULACJI SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO W ZŁOŻACH
 AGH Drilling Oil Gas 29 (2012), 337-345   Pełny tekst/Article:   PDF  pdf  (2,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie