AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

ENERGETYKA ROZPROSZONA


Zeszyt 4 (2021)


Spis treści

Krzysztof PIECH, Zbigniew HANZELKA, Paweł DYBOWSKI

Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego
Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce
Energetyka Rozproszona 4 (2021), 7-17 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (798kB)

Ryszard CETNARSKI, Serhiy PENSKYY, Karol WAWRZYNIAK

Propozycja usługi autobilansowania (UAB)
Energetyka Rozproszona 4 (2021), 19-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,2MB)

Łukasz TOPOLSKI

Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
Energetyka Rozproszona 4 (2021), 41-62 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2,9MB)

Wojciech NOWAK

Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu
Energetyka Rozproszona 4 (2021), 63-70 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,2MB)

Anna SZCZUCKA, Katarzyna LISEK, Barbara WOREK, Marcin KOCÓR, Dorota MICEK

Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych
Energetyka Rozproszona 4 (2021), 71-85 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie