AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

ENERGETYKA ROZPROSZONA


Zeszyt 8 (2022)


Strona redakcyjna
Spis treści


Wstęp
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 5-6 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (169kB)

Andrzej CURKOWSKI, Marcin JACZEWSKI, Andrzej KAŹMIERSKI

Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 7-10 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (330kB)

Karol WAWRZYNIAK, Tomasz CHMIEL

Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 11-21 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (350kB)

Barbara WOREK, Dorota MICEK, Marcin KOCÓR

Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 23-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (432kB)

Zbigniew HANZELKA, Waldemar SKOMUDEK

Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku – obszar techniczno-technologiczny
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 31-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (361kB)

Michał KURTYKA

Energetyka rozproszona jako element uniezależniania Polski od zewnętrznych wstrząsów
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 41-47 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (230kB)

Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ

Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 49-59 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (299kB)

Ewa ADAMIEC, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA

Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 61-67 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (386kB)

Arkadiusz MARAT

Magazyny energii – inteligentne zarządzanie energią na przykładzie Automatic System Engineering
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 69-74 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,0MB)


Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka
Energetyka Rozproszona 8 (2022), 75-77 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie