AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

ENERGETYKA ROZPROSZONA


Zeszyt 7 (2022)


Strona redakcyjna
Spis treści


Wstęp
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 5-6 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (118kB)

Borys CZERNIEJEWSKI, Krzysztof HELLER

Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 7-18 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (390kB)

Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ

Piaskownice regulacyjne w energetyce – kilka uwag w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 19-27 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (263kB)

Sławomir KOPEĆ, Łukasz LACH, Agnieszka SPIRYDOWICZ

Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 29-53 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2,0MB)

Barbara ADAMSKA

Magazyny energii niezbędnym elementem transformacji energetycznej
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 55-61 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (283kB)

Damian ARTYSZAK

Magazyn energii trakcyjnej PKP Energetyka S.A. Rezultaty projektu i dalsze możliwości rozwoju
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 63-75 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (3,3MB)

Mieczysław WROCŁAWSKI

Spółdzielnia energetyczna w klastrze energii – studium przypadku
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 77-83 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (323kB)

Janusz STAROŚCIK

Hybrydowe instalacje grzewcze wykorzystujące ciepło słoneczne – praktyczny kompromis
Energetyka Rozproszona 7 (2022), 85-97 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie