AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERINGRok 31/1 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jerzy Gawryś, Danuta Krzysztoń

ANALIZA EMISJI AKUSTYCZNEJ ZAREJESTROWANEJ PODCZAS ŚCISKANIA PRÓBEK PIASKOWCA I WĘGLA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/1 (2007), 9-33   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Zbigniew Kuczera

WPŁYW ZMIANY LOKALIZACJI CHŁODNICY POWIETRZA NA WARUNKI KLIMATYCZNE W WYROBISKU PRZODKOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/1 (2007), 35-51   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.3MB)

Zbigniew Piotrowski, Krzysztof Łukowicz

STOSOWANIA POPIOŁÓW LOTNYCH DLA CELÓW PROFILAKTYKI POŻAROWEJ I METANOWEJ NA PRZYKŁADZIE KWK „BRZESZCZE”
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/1 (2007), 53-71  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Marta Sukiennik

PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE JAKO ISTOTNY CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/1 (2007), 73-84   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (562kB)

Antoni Tajduś , Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Maciej Pawlikowski

KAMIENIOŁOMY Z CZASÓW FARAONÓW, W KAIRZE, W ASPEKCIE ADAPTACJI I ZABEZPIECZANIA PODZIEMNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/1 (2007), 85-94   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie