AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

DRILLING, OIL, GAS

 

Tom 26/1-2 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

ANDRZEJ GONET, STANISŁAW RYCHLICKI, JAKUB SIEMEK, STANISŁAW STRYCZEK

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 41-54   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (108kB)

K.A. ALIBAYEVA, M.S. TUNGATAROVA, A.ZH. BlBOSSINOV, A.B. KULJABEKOV, A. KALTAYEV

Study of Uranium Extraction Process by the in-situ Leaching Method
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 55-61   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,3MB)

JAN ARTYMIUK, STANISŁAW BEDNARZ

Znaczenie pomiaru sił napinających w linach odciągowych masztu dla jego bezpiecznej eksploatacji
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 63-68   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (948kB)

B.K. ASSILBEKOV, U.K. ZHAPBASBAYEV, A.B. ZOLOTUKHIN

Modeling of Two Phase Fluid Filtration in Reservoir with High Permeability Collector
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 69-79   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (537kB)

STANISŁAW BEDNARZ, JAN ARTYMIUK, WIESŁAW LIZOŃCZYK

Problemy konstrukcji i eksploatacji sprzętu wiertniczego do wierceń małośrednicowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 81-89   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,2MB)

TOMASZ BERGIER, AGNIESZKA WŁODYKA-BERGIER

ВЕТХ Removal from Motorway Runoff on Constructed Wetlands
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 91-98   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,2MB)

KRZYSZTOF BRUDNIK, JERZY PRZYBYŁO, BOGUMIŁA WINID

Zmienność wydajności i chemizmu wycieku WIII-9 jako element oceny zagrożenia wodnego w Kopalni Soli "Wieliczka"
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 99-105   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

PETR BUJOK, PETR NĚMEC, JAROSLAV NĚMEC, PAVEL KONEČNY

Evaluation of Possibilities of CO2 Geosequestration in Geological Structures of the Czech Republic
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 107-117   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (511kB)

STANISŁAW DUBIEL, JAN ZIAJA

Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 119-130   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (145kB)

STANISŁAW DUBIEL, ADAM ZUBRZYCKI

Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 131-139   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (164kB)

DAN-MANIU DUŞE, CARMEN SONIA DUŞE

Quality Assurance of the Natural Gases Engineering Education in Romania
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 141-146   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (74kB)

ANDRZEJ GONET, ALEKSANDRA JAMROZIK, WITOLD BRYLICKI, LUCYNA CZEKAJ

Zagospodarowanie odpadów wiertniczych jako dodatku do zaczynów cementowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 147-155   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (709kB)

ANDRZEJ GONET, STANISŁAW STRYCZEK, KRZYSZTOF SZERSZEŃ

Możliwości zastosowania DiWa-mix® do prac geoinżynieryjnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 157-163   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (501kB)

IOAN DAN GRIGORAŞ, ŞERBAN NICOLESCU, MIHAIL IONESCU

Rehabilitation Analysis of a Petroleum Reservoir from the Moesian Platform
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 165-172   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,0MB)

J. GRYGORCZUK, K. SEWERYN, R. WAWRZASZEK, M. BANASZKIEWICZ, T. RYBUS

Eksploracja warstw podpowierzchniowych Księżyca z wykorzystaniem penetratora "KRET"
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 173-184   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (5,2MB)

JAN JEWULSKI, DANUTA ZAGRAJCZUK

Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 185-193   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (471kB)

MACIEJ KALISKI, PAWEŁ FRĄCZEK

Wybrane uwarunkowania zmiany energochłonności gospodarki w Polsce
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 195-203   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (126kB)

MACIEJ KALISKI, ZDZISŁAW JEDYNAK

Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2008
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 205-212   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (235kB)

DARIUSZ KNEZ

Dobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowej
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 213-219   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (788kB)

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MAŁYSA, BOGUMIŁA WINID

Zależności między składnikami chemicznymi w wodach mineralnych antykliny iwonickiej
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 221-229   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (229kB)

DAVORIN MATANOVIĆ, KATARINA SIMON, NEDILJKA GAURINA-MEĐIMUREC, BORIVOJE PAŠIĆ, МАTIJА MALNAR

Contribution in Testing Swelling Packers Behavior
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 231-238   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,2MB)

JOSEF MAZÁČ, MILAN MIKOLÁŠ, MIROSLAV KURKA

About the Issue of Determination of Solid Rocks Position in the Coal Bed's Top Wall in Lignite Quarries Using Drilling Works
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 239-246   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (90kB)

Due NGUYEN, STEFAN MISKA, MENGJIAO YU, ROBERT MITCHELL

Temperature Profiles in Directional and Horizontal Wells -the Effect of Drag Forces
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 247-264   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,0MB)

JÁN PINKA

Gas Market and Development of Gas Technologies in Slovak Republic by 2010
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 265-271   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (594kB)

JÁN PINKA, GABRIEL WITTENBERGER, TOMÁŠ BRESTOVIČ

Nabucco Gas Pipeline - Possible Solution of Natural Gas to the Slovak Republic
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 273-278   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (266kB)

ROBERT RADO, JAN LUBAŚ

Optymalizacja procesu wiercenia narzędziami PDC o średnicy 8½"
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 279-292   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (550kB)

CZESŁAWA EWA ROPA

Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania CO2 separowanego z wód mineralnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 293-302   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (152kB)

MIROSŁAW RZYCZNIAK, WACŁAW CHRZĄSZCZ

Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 303-311   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (601kB)

VASYL SEREDYUK, MARYAN PSYUK

The Method for Increasing the Efficiency of Asphalt-Resin-Paraffin Deposits Inhibitors
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 313-317   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (123kB)

TADEUSZ SOLECKI

Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 319-326   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (384kB)

ANTON SROKA, KRZYSZTOF TAJDUŚ

Obliczanie osiadania powierzchni terenu przy eksploatacji złóż ropy i gazu
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 327-335   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,7MB)

DAN PAUL STEFĂNESCU, VALENTIN PETRESCU

Natural Gas Companies' Trends and Perspectives in Production, Storage and Consumption of Natural Gas
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 337-343   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (570kB)

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, PRZEMYSŁAW CZAPIK

Kształtowanie właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających za pomocą pyłów cementowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 345-354   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (120kB)

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, RAFAŁ WIŚNIOWSKI, MARIUSZ SADŁOS

Wpływ koncentracji pyłów cementowych z Cementowni Rudniki na właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 355-367   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (228kB)

STANISŁAW STRYCZEK, RAFAŁ WIŚNIOWSKI, ANDRZEJ GONET, WOJCIECH FERENS

Parametry reologiczne świeżych zaczynów uszczelniających w zależności od czasu ich sporządzenia
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 369-382   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (159kB)

JOANNA STUGLIK

Znaczenie spójności zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora paliwowo-energetycznego ze strategią bezpieczeństwa energetycznego kraju
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 383-389   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (82kB)

ARGENTINA TATARU, DAN PAUL STEFĂNESCU, BOGDAN SIMESCU

Using Well Testing to Confirm the Suspected Reservoir Model by Seismic Investigations
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 391-397   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

WITOLD WAROWNY, MACIEJ LORENC

Wykorzystanie zjawiska hydratacji gazów
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 399-409   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (936kB)

STANISŁAW WILK, MAREK GALAS, MAREK MIJAL

Przebudowa gazociągów posadowionych w gruntach niestabilnych (grunty nawodnione, torfowiska, bagna)
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 411-422   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,1MB)

SŁAWOMIR WYSOCKI, DANUTA BIELEWICZ, MARTA WYSOCKA

Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDD
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 423-427   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,3MB)

SŁAWOMIR WYSOCKI, DANUTA BIELEWICZ, MARTA WYSOCKA

Flokulacja suspensji ilastych i płuczek wiertniczych z zastosowaniem nowo opracowanych flokulantów kationowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 429-434   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (566kB)

SŁAWOMIR WYSOCKI, STANISŁAW DUBIEL, DANIEL DYNDOR, ŁUKASZ BONIECKI, MARTA WYSOCKA

Modyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 435-441   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,2MB)

JAN ZIAJA, WIKTORIA MOLIŃSKA

Stabilizacja ściany przewiertu horyzontalnego jako czynnik determinujący jego wykonanie
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 443-451   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie