AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

DRILLING, OIL, GASTom 22/1 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Jan Artymiuk, Stanisław Bednarz

PROBLEMY DOBORU MANIFOLDU HYDRAULICZNEGO W STACJI STEROWANIA GŁOWICAMI PRZECIWERUPCYJNYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 39-46   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (837kB)

Jan Artymiuk, Marek Sokalski

STEROWANIE WIERCENIEM PRZY UŻYCIU SYSTEMU SOFT TORQUE
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 47-56   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (583kB)

Stanisław Bednarz

OPERACJE WYCIĄGANIA-ZAPUSZCZANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO A BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWERUPCYJNE
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 57-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (459kB)

Danuta Bielewicz, Sławomir Wysocki, Marta Wysocka

BADANIA KOROZYJNOŚCI CIECZY NADPAKEROWYCH NA BAZIE CHLORKU SODU W WARUNKACH DOPŁYWU SIARKOWODORU
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 65-71   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (477kB)

Piotr Broda, Jan Kwarciński, Kazimierz Twardowski

BADANIE WPŁYWU MIEJSCA POBRANIA I SORTYMENTU PRÓB WĘGLA NA OCENY JEGO METANONOŚNOŚCI
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 73-81   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (92kB)

Witold Brylicki, Stanisław Stryczek

ODPORNOŚĆ ZACZYNÓW INIEKCYJNYCH O ZRÓŻNICOWANYM W/C NA KOROZJĘ SIARCZANOWO-MAGNEZOWĄ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 83-88   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (69kB)

Witold Brylicki, Stanisław Stryczek, Marcin Rzepka

TRWAŁOŚĆ ZACZYNÓW CEMENTOWYCH SPORZĄDZONYCH Z CEMENTU HUTNICZEGO CEM III/A ORAZ CEMENTU WG W WARUNKACH KOROZJI CHLORKOWEJ I CHLORKOWO-MAGNEZOWEJ WYSTĘPUJĄCYCH W GŁĘBOKICH OTWORACH WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 89-96   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (81kB)

Petr Bujok, Jaroslav Damec, Sylva Drabkova, Petr Jancik, Robert Rado

MODELOWANIE STREF ZAGROŻENIA DLA ODWIERTÓW GAZOWYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 97-103   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (171kB)

Oleksandr Burachok

RESEARCH OF MULTICOMPONENT MIXTURE FILTRATION IN GAS-CONDENSATE RESERVOIR
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 105-110   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (56kB)

Lucyna Czekaj, Jerzy Fijał, Ireneusz Grzywnowicz, Aleksandra Jamrozik

WPŁYW ODPADÓW WIERTNICZYCH NA WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU SPOISTEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 111-116   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (61kB)

Władysław Duliński, Czesława Ewa Ropa

ANALIZA RÓWNAŃ PRZEPŁYWU DLA USTALENIA ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY TŁOCZNIAMI NA TRASIE GAZOCIĄGU WYSOKOPRĘŻNEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 117-126   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (704kB)

Zbigniew Fąfara, Włodzimierz Miska

ROZPRASZANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH W GRUNCIE W ŚWIETLE BADAŃ LABORATORYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 127-134   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (79kB)

Zbigniew Fąfara, Stanisław Rychlicki

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU NA MIGRACJĘ WĘGLOWODORÓW NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 135-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (98kB)

Andrzej Gonet, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Jan Macuda

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 145-149   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (867kB)

Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Krzysztof Wójcik

OCENA STABILIZACJI CEMENTEM GRUNTU ILASTEGO ZANIECZYSZCZONEGO OLEJEM NAPĘDOWYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 151-156   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (101kB)

Jan Jewulski, Danuta Zagrajczuk

DOBÓR PARAMETRÓW USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z GRUNTU METODĄ CHEMICZNĄ W OPARCIU O BADANIA LABORATORYJNE
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 157-169   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (411kB)

Maciej Kaliski, Dominik Staśko

PROGNOZY ENERGETYCZNE POLSKI W PERSPEKTYWIE ROKU 2025
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 171-177   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (102kB)

Piotr Kasza

ZASTOSOWANIE BIOPREPARATÓW DO ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI HYDRAULICZNEGO SZCZELINOWANIA SKAŁ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 179-189   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (91kB)

Bohdan Kopey, Volodymyr Kopey

DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR PARAFFIN BUILD-UP PREVENTION
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 191-199   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (246kB)

Bohdan Kopey, Volodymyr Kopey, Mykhailo Lyskanych

TOOL-JOINT THREAD MODELING BY FINITE ELEMENT METHOD
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 201-204   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (312kB)

Piotr Kosowski, Stanisław Rychlicki, Jerzy Stopa

ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO2 ZE SPALIN W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ JEGO PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 205-210   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (65kB)

Alexeiy A. Kuleshov, Yuriy D. Tarasov, Vadim P. Dokoukin, Alexander K. Nicolaev

DYNAMIC LOAD COMPENSATION AT USAGES OF OIL AND GAS PIPELINES
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 211-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (61kB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM WÓD KOPALNIANYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 217-224   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (64kB)

Jan Macuda

BADANIE ZMIAN CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 225-231   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (90kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

WYSTĘPOWANIE METANU W ZŁOŻU WĘGLA BRUNATNEGO KWB "BEŁCHATÓW" S.A.
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 233-238   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (83kB)

Stanisław Nagy, Jan Macuda

PROJEKTOWANIE PROCESU OCZYSZCZANIA WÓD GRUNTOWYCH Z DWUCYKLOPENTADIENU
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 239-246   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (414kB)

Ján Pinka, Marian Marcin

REMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH HYDROCARBONS - NEW ECOLOGICAL APPROACH IN OIL AND GAS INDUSTRY
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 247-251   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (237kB)

Robert Rado, Jan Lubaś

WIERCENIE I WYKORZYSTANIE OTWORÓW CHŁONNYCH DO ZATŁACZANIA WÓD KOPALNIANYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 253-260   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (82kB)

Renata Rogowska-Kwas, Jan Macuda, Bernadeta Procyk

POROWATE SZKŁA MODYFIKOWANE AL2O3 W OCHRONIE ŚRODOWISKA WODNEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 261-266   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (53kB)

Mirosław Rzyczniak, Andrzej Jóźwiak

WPŁYW CZASU EKSPLOATACJI ŚWIDRÓW GRYZOWYCH NA MECHANICZNE PARAMETRY TECHNOLOGII WIERCENIA OTWORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 267-273   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (104kB)

Jakub Siemek, Peter Büttner, Dan Maniu Duse, Volker Koeckritz, Hans-Juergen Kretzschmar, Paweł Krzystolik, Stanisław Nagy, Stanisław Rychlicki, Jan Pinka, Stanisław Stryczek

PROJEKT LEONARDO DA VINCI CELGAS - EUROPEJSKA INICJATYWA EDUKACYJNA W ZAKRESIE INŻYNIERII GAZOWNICZEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 275-283   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (164kB)

Katarina Simon, Nediljka Gaurina-Međimurec, Davorin Matanović, Zdenko Kristafor

CLEANING CAPABILITY OF DIFFERENT FLUID SYSTEMS USED IN COILED TUBING DRILLING
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 285-291   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (73kB)

Jerzy Stopa, Paweł Wojnarowski, Stanisław Rychlicki

KOMPUTEROWA SYMULACJA KONWERSJI ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ NA PMG Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI ROPY RESZTKOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 293-301   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (130kB)

Stanisław Stryczek

STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ METOD GEOINŻYNIERYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 303-310   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (277kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski

KIERUNKI ROZWOJU METOD GEOINŻYNIERYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 311-323   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski

WPŁYW WSPÓŁCZYNNIKA WODNO-CEMENTOWEGO NA PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ŚWIEŻYCH ZACZYNÓW SPORZĄDZONYCH NA OSNOWIE CEMENTÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 325-332   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (64kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski

WPŁYW WYBRANEGO DODATKU MINERALNEGO NA WŁASNOŚECI TECHNOLOGICZNE ZACZYNÓW CEMENTOWYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 333-341   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (65kB)

Tomasz Śliwa, Krzysztof Baniak

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DRENÓW DO POZYSKIWANIA CIEPŁA Z GRUNTU I WÓD GRUNTOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 343-350   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (92kB)

Tomasz Śliwa, Krzysztof Starowiejski

WYKORZYSTANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ JAKO ¬RÓDŁA ENERGII NISKOTEMPERATUROWEJ W INSTALACJACH Z POMPĄ CIEPŁA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 351-357   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (118kB)

Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak

ŹRÓDŁA DWUTLENKU WĘGLA W POLSCE DLA ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 359-365   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (87kB)

Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak, Ewa Szarawarska

METODY MONITORINGU PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA CO2
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 367-372   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (59kB)

Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki

PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI UTYLIZACJI DITLENKU WĘGLA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 373-378   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (65kB)

Stanisław Wilk, Marek Galas, Marek Mijal

ODDZIAŁYWANIE OSUWISK NA GAZOCIĄGI
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 379-394   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (173kB)

Stanisław Wilk, Marek Galas, Marek Mijal

SIŁY ODDZIAŁUJĄCE NA GAZOCIĄGI POSADOWIONE W NIESTABILNYCH GRUNTACH NIESPOISTYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 395-406   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek, Krzysztof Skrzypaszek

KONCEPCJA STANOWISKA BADAWCZEGO PRZEZNACZONEGO DO POMIARÓW PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 407-414   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (103kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek, Krzysztof Skrzypaszek

METODYKA WYZNACZANIA UOGÓLNIONEJ LICZBY REYNOLDSA CIECZY WIERTNICZYCH OPISYWANYCH MODELEM REOLOGICZNYM HERSCHELA-BULKLEYA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 415-421   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (68kB)

Rafał Wiśniowski, Jan Ziaja

ANALIZA SIŁ TARCIA PODCZAS WIERCENIA OTWORU PILOTOWEGO HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 423-431   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Elżbieta Wojna-Dyląg, Ludwik Zawisza

WYZNACZANIE POŁOŻENIA KONTURÓW ZŁOŻOWYCH DLA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO W OPARCIU O KRYTERIA HYDRODYNAMICZNE
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 433-443   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (109kB)

Artur Wójcikowski, Maciej Wójcikowski

ZASTOSOWANIE PŁUCZEK GUAROWYCH DO WIERCEŃ W WARUNKACH OTWORÓW GEOTERMALNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 445-454   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)

Sławomir Wysocki, Danuta Bielewicz, Heike Strauss, Marta Wysocka

PŁUCZKA POLIAMFOLITYCZNO-POTASOWA NA OSNOWIE BENTONITU NIEMODYFIKOWANEGO DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 455-460   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (87kB)

Ludwik Zawisza, Jan Macuda, Jarosław Chećko

OCENA ZAGROŻENIA GAZAMI KOPALNIANYMI NA TERENIE LIKWIDOWANEJ KOPALNI KWK "NIWKA-MODRZEJÓW"
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 461-467   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Ludwik Zawisza, Wacława Piesik-Buś

HYDRODYNAMICZNE MODELOWANIE BASENÓW OSADOWYCH NA PRZYKŁADZIE BASENU PERMSKIEGO MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 469-478   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Jan Ziaja, Krzysztof Baniak

ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEKĄ USZWICĄ W BRZESKU OKOCIMIU
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 479-491   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (100kB)

Jan Ziaja, Rafał Wiśniowski

PRZEGLĄD NARZĘDZI WIERCĄCYCH STOSOWANYCH DO WYKONYWANIA HORYZONTALNYCH PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 493-499   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (109kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie