AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 10/1 (2006)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Piotr Bania

Czy sterowanie predykcyjne wymaga dokładnej optymalizacji?
Automatyka 10/1 (2006), 11-32      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (366kB)

Jerzy Baranowski

Projektowanie obserwatora dla silnika szeregowego prądu stałego
Automatyka 10/1 (2006), 33-52      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 400kB)

Mariusz Pauluk

Regulator rozmyty jako przykład algorytmu odpornego
Automatyka 10/1 (2006), 53-71      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (610kB)

Adam Ślusarczyk

Sterowanie i synteza regulatora minimalnoczasowego dla oscylacyjnych systemów liniowych drugiego rzędu
Automatyka 10/1 (2006), 73-86      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (287kB)

Ewelina Zalot

Criterions for the stability of the convex conbination of polynomials
Automatyka 10/1 (2006), 87-95      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (153kB)


Kronika i informacje
Automatyka 10/1 (2006), 97-100    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (164kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie