AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 14/2 (2010)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Krzysztof Oprzędkiewicz

Dobór okresu próbkowania dla obiektów liniowych I i II rzędu z jednym zerem transmitancji
Automatyka 14/2 (2010), 167-180      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (219kB)

Adam Piłat

Badania porównawcze dyskretnego regulatora PID dla aktywnego zawieszenia magnetycznego
Automatyka 14/2 (2010), 181-196      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (754kB)

Paweł Skruch

Stabilization of Class of SISO Nonlinear Systems by Dynamic Feedback
Automatyka 14/2 (2010), 197-209      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Wiesław Wajs

Klasyfikacja przypadków medycznych metodą statystyczną
Automatyka 14/2 (2010),211-223      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (325kB)


Kronika i informacje
Automatyka 14/2 (2010), 225-226    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (35kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie