AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 12/3 (2008)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Wojciech Bieniecki, Artur Gródecki, Szymon Grabowski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Oktawia Mazanowska, Marian Klinger

Zastosowanie algorytmu hit-miss do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodą ELISPOT
Automatyka 12/3 (2008), 585-597 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

Wojciech Bieniecki, Michał Węgrzyn, Szymon Grabowski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Oktawia Mazanowska, Marian Klinger

Zastosowanie algorytmów progowania adaptacyjnego do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodą ELISPOT
Automatyka 12/3 (2008), 599-608 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.9MB)

Zbigniew Bubliński, Mirosław Jabłoński

Rozszerzenia SIMD w przetwarzaniu obrazów
 Automatyka 12/3 (2008), 609-614 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (229kB)

Agnieszka Dąbrowska-Boruch, Kazimierz Wiatr

Implementacj a kodeka standardu MPEG-2 w układach FPGA
Automatyka 12/3 (2008), 615-623 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (686kB)

Anna Fabijańska, Dominik Sankowski

Filtry optyczne w systemie wizyjnym do wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych metali i ich stopów
Automatyka 12/3 (2008), 625-639 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.4MB)

Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł

Metoda automatycznego wyznaczania indeksu mitotycznego populacji komórek cebuli z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego
Automatyka 12/3 (2008), 641-656 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (603kB)

Mirosław Jabłoński, Zbigniew Bubliński

Integracja toru wizyjnego na platformie rekonfigurowalnej
Automatyka 12/3 (2008), 657-667 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (242kB)

Sławomir Jeżewski, Michał Jaros

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeń
 Automatyka 12/3 (2008), 669-673 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (367kB)

Renata Kopeć, Piotr Pawlik

Analiza obrazów z termoluminescencyjnego czytnika z kamerą CCD dla celów dozymetrii indywidualnej
Automatyka 12/3 (2008), 675-681 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (309kB)

Przemysław Korohoda

Porównanie dwóch metod trójwymiarowego modelowania obrazu za pomocą szeregu Taylora drugiego rzędu
Automatyka 12/3 (2008), 683-693 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (309kB)

Tomasz Kryjak, Marek Gorgoń

Akcelerator sprzętowy do szyfrowania strumienia danych
Automatyka 12/3 (2008), 695-707 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (600kB)

Patryk Orzechowski, Marcin Waśko

Metoda wyodrębniania frakcji na podstawie analizy obrazu białek osocza ludzkiej krwi
Automatyka 12/3 (2008), 709-722 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (502kB)

Roman Vorobel, Krzysztof Przybyszewski

Wzmacnianie kontrastu obrazu jako jeden ze sposobów poprawy jego jakości
Automatyka 12/3 (2008), 723-731 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (439kB)

Paweł Wołoszyn, Mirosław Jabłoński, Łukasz Malicki

Badanie zdolności percepcji przestrzennej sceny akustycznej u ludzi
Automatyka 12/3 (2008), 733-740 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider

Skomputeryzowany system wyznaczania wybranych parametrów lutowności
Automatyka 12/3 (2008), 741-748 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (448kB)

Grzegorz Ciesielski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski

Projekt środowiska rozproszonego do badania systemów nieliniowych z wykorzystaniem technologii Java RMI
Automatyka 12/3 (2008), 749-758 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (326kB)

Maciej Garbacz, Mieczysław Zaczyk

Robot mobilny Khepera III - oprogramowanie dla środowiska MATLAB
 Automatyka 12/3 (2008), 759-767 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (490kB)

Szymon Grabowski

Making Dense Code Even Denser
Automatyka 12/3 (2008), 769-779 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (611kB)

Przemysław Korohoda

Pośredni pomiar bioimpedancji kończyn i tułowia człowieka
Automatyka 12/3 (2008), 781-792 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (203kB)

Przemysław Korohoda

Porównawcze studium wzorów referencyjnych do wyznaczania przesączania kłębuszkowego nerek na podstawie stężenia cystatyny C
Automatyka 12/3 (2008), 793-804 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (193kB)

Paweł Kośla, Marcin Raniszewski

Nowe metody selekcji cech i redukcji zbiorów odniesienia dla klasyfikatora typu 1-NN
Automatyka 12/3 (2008), 805-820 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (363kB)

Konrad Kułakowski, Jarosław Wąs, Marcin Szpyrka

Architektura autonomicznego robota mobilnego z dynamicznym modelem świata
Automatyka 12/3 (2008), 821-831 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (369kB)

Konrad Kułakowski, Jarosław Wąs, Marcin Szpyrka

Dynamiczny model świata w sterowaniu autonomicznym robotem mobilnym
Automatyka 12/3 (2008), 833-840 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (518kB)

Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski

Algorytmy eliminacji wpływu zmian emisyjności powierzchni w bezstykowych pomiarach temperatury wirującego walca stalowego
Automatyka 12/3 (2008), 841-851 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (781kB)

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ


Leszek Kotulski, Adam Sędziwy

Stochastyczne metody generacji IE-grafów
Automatyka 12/3 (2008), 853-861 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (620kB)

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Robert Banasiak, Radosław Wajman, Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk

Wizualizacja 4D ECT w czasie rzeczywistym przemysłowych procesów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich
Automatyka 12/3 (2008), 863-869 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (370kB)

Robert Banasiak, Radosław Wajman, Manuchehr Soleimani

System tomografu pojemnościowego do nieinwazyjnej trójwymiarowej wizualizacji czasu rzeczywistego
Automatyka 12/3 (2008), 871-877 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (499kB)

Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki

Diagnostyka przepływu materiału sypkiego podczas grawitacyjnego opróżniania silosu smukłego
Automatyka 12/3 (2008), 879-890 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (527kB)

Mariusz R. Rząsa, Anna Błaszak-Gawlik, Radosław Wajman

Pojemnościowe metody wyznaczania udziału objętościowego w badaniu przepływów dwufazowych gaz-ciecz
Automatyka 12/3 (2008), 891-902 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Yong-Bo He, Hua-Xiang Wang, Dominik Sankowski

Analysis of Electrical Impedance Tomography Sensitive Field Based on Multi-Terminal Network
Automatyka 12/3 (2008), 903-909 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Zhijian Liu, Laurent Babout, Robert Banasiak, Dominik Sankowski

Image Reconstruction Based on Rotatable ECT Sensor
Automatyka 12/3 (2008), 911-917 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (266kB)

SIECI NEURONOWE


Joanna Grabska-Chrząstowska

Próba neuronowego modelowania zawartości radioaktywnego kobaltu w zależności od składu chemicznego wody w reaktorze jądrowym
Automatyka 12/3 (2008), 919-924 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (416kB)

Zbigniew Mikrut

Badanie stopnia zróżnicowania sygnatur generowanych przez sieć impulsującą ICM
Automatyka 12/3 (2008), 925-932 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (468kB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska

Model algebraiczno-logiczny problemu planowania tras dostaw dla m komiwojażerów
Automatyka 12/3 (2008), 933-943 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (127kB)

Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz

Heurystyczne przeszukiwanie drzewa rozwiązań dla problemu szeregowania na maszynach równoległych
Automatyka 12/3 (2008), 945-956 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (128kB)

Wiesław Popielarski

Szeregowanie zadań w zarządzaniu procesami biznesowymi
Automatyka 12/3 (2008), 957-966 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Dominik Sankowski, Sławomir Jeżewski, Roman Krzeszewski, Jacek Nowakowski

Zintegrowany system informatyczny do obsługi działalności turystycznej w regionie
Automatyka 12/3 (2008), 967-973 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (807kB)

Tadeusz Szuba, Paweł Skrzyński

Próba wyjaśnienia paradygmatu „niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha" w oparciu o model obliczeniowy kolektywnej inteligencji
Automatyka 12/3 (2008), 975-992 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.4MB)

Michał Turek

Zmodyfikowane gramatyki kształtu w zastosowaniu do generowania siatek 3D
Automatyka 12/3 (2008), 993-998 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Mirosław Zajdel, Bogusław Filipowicz

Dobór metod optymalizacji dla sieci transportowych
Automatyka 12/3 (2008), 999-1010 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (221kB)

INFORMATYKA W EDUKACJI


Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Zastosowanie teorii kolejek do modelowania struktur administracyjnych w szkolnictwie
Automatyka 12/3 (2008), 1011-1018 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (241kB)

Dominika Lisiak, Izabela Politowska, Maciej Szmit

Ignorantia iuris nocet. Świadomość prawnych aspektów użytkowania komputerów wśród informatyków
Automatyka 12/3 (2008), 1019-1032 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (261kB)

Krzysztof Przybyszewski

Zastosowanie zbiorów rozmytych do ewaluacji różnych aspektów systemów kształcenia
Automatyka 12/3 (2008), 1033-1045 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (713kB)

Agata Skowrońska-Kapusta, Andrzej Szelejak, Piotr Goetzen, Paweł Kapusta

Projekt Międzynarodowego Centrum Certyfikacji administratorów systemów i sieci Linux
Automatyka 12/3 (2008), 1047-1063 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (184kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie