AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AUTOMATYKA



TOM 14/1 (2010)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Adam Głowacz, Witold Głowacz, Andrzej Głowacz

Sound Recognition of Musical Instruments with Application of FFT and K-NN Classifier with Cosine Distance
Automatyka 14/1 (2010), 15-22      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (643kB)

Marcin Kołodziejczyk

Applying of Security Mechanisms to Low Layers of OSI/ISO Network Model
Automatyka 14/1 (2010), 23-30      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (393kB)

Adam Kowalewski

Optimization of Distributed Hyperbolic Systems with Multiple Time Delays Given in the Integral Form
Automatyka 14/1 (2010), 31-49      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (263kB)

Robert Kuck, Mariusz Pauluk

Konstrukcja regulatora rozmytego w środowisku labVIEW dla suwnicy 3D
Automatyka 14/1 (2010),51-62      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Łukasz Mazur

Modelowanie wielowymiarowych wyrażeń w języku MDX
Automatyka 14/1 (2010), 63-84      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (379kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz

Stabilność aperiodyczna układu regulacji z przedziałowym obiektem II rzędu i regulatorem PID
Automatyka 14/1 (2010), 85-99      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Marcin Piątek

Identification of the Servo Motor Used in the Walking Robot
Automatyka 14/1 (2010), 101-111      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,6MB)

Grzegorz Sieklucki, Tadeusz Orzechowski

Dyskretne obserwatory momentu obciażenia w napędach elektrycznych
Automatyka 14/1 (2010), 113-132      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (773kB)

Jacek Śmietański, Ryszard Tadeusiewicz

System automatycznego wykrywania i lokalizacji raka stercza na obrazach perfuzyjnej tomografii komputerowej
Automatyka 14/1 (2010), 133-144      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (682kB)


Kronika i informacje
Automatyka 14/1 (2010), 145-147    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (49kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie