AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEODEZJATom 11/1/1 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries

Sabina Źróbek, Radosław Cellmer, Jan Kuryj

LAND VALUE MAP AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT LOCAL REAL ESTATE MARKET
Geodezja 11 (2005), 63-73     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (476kB)

Andrzej Pokrzywa, Józef Beluch, Józef Mróz, Tadeusz Szczutko

BADANIE STAŁOŚCI OSI CELOWEJ LUNET TEODOLITÓW I TACHIMETRÓW Z WYKORZYSTANIEM INTERFEROMETRU LASEROWEGO
Geodezja 11 (2005), 75-87     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (172kB)

Tadeusz Zbigniew Dworak, Beata Hejmanowska, Krystian Pyka

BIBLIOGRAFIA PRAC NA TEMAT TELEDETEKCYJNYCH METOD KONTROLI ŚRODOWISKA OPUBLIKOWANYCH PRZEZ AUTORÓWW LATACH 1977-2005
Geodezja 11 (2005), 89-97     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (81kB)

Rafał Gawałkiewicz

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DOKŁADNOŚCIOWYCH WYBRANYCH INSTRUMENTÓW LASEROWYCH
Geodezja 11 (2005), 99-113    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (631kB)

Mariusz Frukacz

WPŁYW SPOSOBU WYZNACZENIA POPRAWKI KALIBRACYJNEJ NA OKREŚLANE PRZEWYŻSZENIE
Geodezja 11 (2005), 115-125   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (121kB)

Jan Gmyrek

WPŁYW OSNOWY NA DOKŁADNOŚĆ TYCZENIA METODĄ SWOBODNEGO STANOWISKA
Geodezja 11 (2005), 127-130   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (61kB)

Józef Jachimski, Sławomir Mikrut, Michał Majewski

STRUKTURA BAZY DANYCH WIELOJĘZYCZNEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO TERMINOLOGICZNEGO SŁOWNIKA I LEKSYKONU GEOINFORMATYCZNEGO KOMISJI GEOINFORMATYKI PAU
Geodezja 11 (2005), 131-137   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (72kB)

Anita Kwartnik

DOKUMENTACJA ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE USTALANIA STANU PRAWNEGO GRUNTU
Geodezja 11 (2005), 139-146   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (436kB)

Małgorzata Renigier, Ryszard Źróbek

MODEL RESZT A INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 11 (2005), 147-155   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (250kB)

Jan Ruchel

SZACOWANIE RYNKOWEJ WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW DO NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 11 (2005), 157-163   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (69kB)

Barbara Ruchlewicz

ANALIZA PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 11 (2005), 165-174   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (77kB)

Marian Sołtys

OKREŚLANIE GŁĘBOKOŚCI ELEMENTÓW PODZIEMNYCH METODĄ GEORADAROWĄ
Geodezja 11 (2005), 175-182   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (111kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie