AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEODEZJATom 12/2 (2006)
Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Elżbieta Jasińska, Edward Preweda
METHODS OF SELECTING FACTORS IN THE ANALYSIS OF THE REAL ESTATES MARKET
Geodezja 12 (2006), 117-129     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (76kB)
Adam Bałut
WSTĘPNA ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ PUNKTÓW OSNOWY POZIOMEJ ESP ŻAR
Geodezja 12 (2006), 131-139     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (505kB)
Jerzy Bernasik, Sławomir Mikrut
AUTOMATYZACJA FOTOGRAMETRYCZNYCH POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ DACHOWYCH DŹWIGARÓW HAL PRZEMYSŁOWYCH
Geodezja 12 (2006), 141-149     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)
Jan Gmyrek
WPŁYW OSNOWY NA DOKŁADNOŚCI TYCZENIA W KONSTRUKCJACH JEDNOZNACZNYCH
Geodezja 12 (2006), 151-153    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (45kB)
Anna Hajduk
DOBÓR I ANALIZA PARAMETÓW NA POTRZEBY WYCENY NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH
Geodezja 12 (2006), 155-165   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (98kB)
Beata Hejmanowska
METODYKA KALIBRACJI POMIARU POWIERZCHNI DZIAŁKI ROLNEJ NA ORTOFOTOMAPIE
Geodezja 12 (2006), 167-174   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (345kB)
Anita Kwartnik-Pruc, Barbara Ruchlewicz
ROLA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PROCESIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 12 (2006), 175-180   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (61kB)
Michał Strach
WYKORZYSTANIE APLIKACJI FIRMY BENTLEY DO PROJEKTOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Geodezja 12 (2006), 181-189   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (343kB)
Andrzej Uznański
METODY WYZNACZANIA POZYCJI TECHNIKĄ RTK GPS
Geodezja 12 (2006), 191-197   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (74kB)
Janusz Dąbrowski
JAROSŁAW – MIASTO PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI
Geodezja 12 (2006), 199-206   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (250kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie