AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEODEZJATom 12/2/1 (2006)
Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jan Gocał

ETAPY ROZWOJU WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AGH W LATACH 1951-2006
Geodezja 12/2/1 (2006), 35-55     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (494kB)

Zbigniew Sitek

PROFESOR JÓZEF JACHIMSKI - ZASŁUŻONY FOTOGRAMETRA, NAUKOWIEC, PROMOTOR NAUKI, NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA
Geodezja 12/2/1 (2006), 57-67     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Jacek Szewczyk

PROFESOR JAN PIELOK - 41 LAT PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 69-75     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Józef Beluch, Robert Krzyżek

WYKORZYSTANIE PALMTOPÓW W PRACACH GEODEZYJNYCH PROWADZĄCYCH DO POWSTANIA MAPY NUMERYCZNEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 77-86    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (317kB)

Jerzy Bernasik, Sławomir Mikrut

WYKONYWANIE NAZIEMNYCH ZDJĘĆ CYFROWYCH O ŚCIŚLE OKREŚLONEJ ORIENTACJI
Geodezja 12/2/1 (2006), 87-93   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (747kB)

Natalia Borowiec, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek

ORTOFOTOMAPA W TERENACH MIEJSKICH
Geodezja 12/2/1 (2006), 95-106   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (616kB)

Aleksandra Bujakiewicz

QUO VADIS, FOTOGRAMETRIO?
Geodezja 12/2/1 (2006), 107-113   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (134kB)

Jarosław Bydłosz

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ STANDARDÓW WYMIANY DANYCH EWIDENCYJNYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 115-124   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (149kB)

Tadeusz Chrobak

AUTOMATYZACJA PROCESU GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ I JEJ WYNIKÓW PREZENTOWANYCH NA MAPIE
Geodezja 12/2/1 (2006), 125-138   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (252kB)

Piotr Cichocinski, Piotr Parzych

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 12/2/1 (2006), 139-145   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (126kB)

Andrzej Ciołkosz

OD TIROS-A DO QUICKBIRDA - PÓŁ WIEKU ROZWOJU SATELITARNYCH TECHNOLOGII POZYSKIWANIA DANYCH O GLOBIE ZIEMSKIM
Geodezja 12/2/1 (2006), 147-156     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (168kB)

Ewa Dębińska, Piotr Cichocinski

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI CASE DO PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 157-165     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (180kB)

Jan W. Dobrowolski, Józef Jachimski, Beata Hejmanowska, Aleksandra Wagner, Adam Boroń, Wojciech Drzewiecki, Sławomir Mikrut, Małgorzata Śliwka, Robert Mazur, Mateusz Jakubiak, Barbara Patuła

INTERDYSCYPLINARNA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EDUKACJI NA RZECZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA PRZYKŁADZIE PARKU NARODOWEGO CINQUE TERRE (WŁOCHY)
Geodezja 12/2/1 (2006), 167-182     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (611kB)

Wojciech Drzewiecki

AUTOMATY KOMÓRKOWE JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA I SYMULACJI PROCESÓW PRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 183-195    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (188kB)

Rafał Gawałkiewicz, Anna Szafarczyk

ORIENTACJA SYTUACYJNA DANYCH W OPARCIU O WSKAZANIA KOMPASU ELEKTRONICZNEGO CALLIDUSA W INWENTARYZACJI TRUDNO DOSTĘPNYCH PUSTEK NATURALNYCH I GÓRNICZYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 197-208   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Władysław Góral

ASPEKTY GEOINFORMATYCZNE I ASTRONOMICZNE PREHISTORYCZNYCH KOPCÓW KRAKOWSKICH I KOPCA KRAKA W KRAKUSZOWICACH
Geodezja 12/2/1 (2006), 209-220   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (361kB)

Stanisław Gruszczyński

GEOINFORMATYCZNE NARZĘDZIA W BADANIU GLEB
Geodezja 12/2/1 (2006), 221-233   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (314kB)

Wojciech Jaśkowski, Mieczysław Jóźwik

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU DETEKCJI WIĄZKI LASEROWEJ W POMIARACH GEODEZYJNYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 235-245   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (923kB)

Eligiusz Jędrzejec, Andrzej Kowalski, Piotr Gruchlik

SYSTEM SZKODY WER. 4.0 JAKO WSPARCIE BUDOWY AUTOSTRADY A4 W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO
Geodezja 12/2/1 (2006), 247-256   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (282kB)

Romuald Kaczyński, Ireneusz Ewiak

WYSOKOROZDZIELCZE ZOBRAZOWANIA SATELITARNE A ZDJĘCIA LOTNICZE
Geodezja 12/2/1 (2006), 257-265   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (203kB)

Zdzisław Kulczycki, Piotr Trzcionka

GEODEZJA W SŁUŻBIE NADZORU GÓRNICZEGO
Geodezja 12/2/1 (2006), 267-275     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (140kB)

Grzegorz Lenda

METODY TWORZENIA I MODYFIKACJI FUNKCJI SKLEJANYCH NA POTRZEBY OPISU KSZTAŁTU OBIEKTÓW OBSERWOWANYCH PUNKTOWO
Geodezja 12/2/1 (2006), 277-290     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (255kB)

Adam Linsenbarth

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA W EUROPEJSKICH PROGRAMACH GEOINFORMACYJNYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 291-301     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Jadwiga Maciaszek, Rafał Gawałkiewicz

ZASTOSOWANIE SKANOWANIA LASEROWEGO W DIAGNOSTYCE OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH WPŁYWOM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 303-316    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (605kB)

Stanisław Mularz, Tomasz Pirowski

ASPEKTY METODYCZNE INTEGRACJI DANYCH TELEDETEKCYJNYCH W OPARCIU O METODĘ IHS I JEJ MODYFIKACJE
Geodezja 12/2/1 (2006), 317-332   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (810kB)

Stanisław Oszczak, Adam Ciećko

ANALIZA DOKŁADNOŚCI POMIARU DZIAŁEK ROLNYCH TECHNIKĄ GPS DLA CELÓW KONTROLI OBSZAROWYCH W SYSTEMIE IACS
Geodezja 12/2/1 (2006), 333-341   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (397kB)

Wojciech Pachelski

ROLA NORMALIZACJI W BUDOWANIU INFRASTRUKTUR DANYCH PRZESTRZENNYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 343-354   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (266kB)

Zygmunt Paszotta

IDEA I TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI FOTOGRAMETRII INTERNETOWEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 355-361   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (609kB)

Tomasz Pirowski, Regina Tokarczyk

BADANIE PRZESTRZENI BARWNEJ CYFROWEGO APARATU FOTOGRAFICZNEGO NA PRZYKŁADZIE MINOLTY DYNAX 5D
Geodezja 12/2/1 (2006), 363-373   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (364kB)

Edward Popiołek, Ryszard Hejmanowski, Artur Krawczyk

ZASTOSOWANIE GEOINFORMATYKI W DZIEDZINIE OCHRONY TERENÓW GÓRNICZYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 375-382   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Antoni Rzonca

INTEGRACJA WYNIKÓW SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE INWENTARYZACJI NAGROBKA ANNY JAGIELLONKI W KATEDRZE WAWELSKIEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 383-395     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (817kB)

Piotr Sawicki

WSPÓŁCZESNE CYFROWE SENSORY WIZYJNE W FOTOGRAMETRII BLISKIEGO ZASIĘGU
Geodezja 12/2/1 (2006), 397-406     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)

Zbigniew Sitek, Władysław Mierzwa, Krystian Pyka, Andrzej Wróbel

ROZWÓJ METOD OPRACOWANIA I ANALIZA PRZYDATNOŚCI ORTOFOTOMAP - DOŚWIADCZENIA ZAKŁADU FOTOGRAMETRII AGH
Geodezja 12/2/1 (2006), 407-418     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (243kB)

Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek, Artur Krawczyk

SYSTEM INFORMACJI O ARCHIWALNYCH ZBIORACH KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA ZIEMIACH POLSKICH
Geodezja 12/2/1 (2006), 419-430    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (215kB)

Regina Tokarczyk, Michał Huppert

AUTOMATYCZNA DETEKCJA I POMIAR MARKERÓW W FOTOGRAMETRYCZNYM SYSTEMIE TRÓJWYMIAROWEGO POZYCJONOWANIA CIAŁA DLA CELÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ
Geodezja 12/2/1 (2006), 431-439   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Bogdan Wolski

NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA W TEORII I PRAKTYCE POMIARÓW GEODEZYJNYCH
Geodezja 12/2/1 (2006), 441-453   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (320kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie