AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEODEZJATom 12/1 (2006)
Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Wojciech Jaśkowski

APPLICATIONS OF LASER DISTANCEMETERS DISTO TO CONTROL SURVEYS OF MINE HEADINGS
Geodezja 12 (2006), 13-22     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (423kB)

Małgorzata Książek

MODERN LEGAL REGULATIONS FOR THE LAND-SURVEYING PROFESSION WITH REFERENCE MADE TO THE 1925 LEGISLATION
Geodezja 12 (2006), 23-29     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (56kB)

Natalia Borowiec

KOREKCJA GEOMETRYCZNA WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH
Geodezja 12 (2006), 31-42     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (226kB)

Małgorzata Buśko

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CECH FUNKCJONALNYCH TACHIMETRÓW ELEKTRONICZNYCH
Geodezja 12 (2006), 43-54    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (277kB)

Jarosław Bydłosz

PROBLEMATYKA TRANSFERU DANYCH EWIDENCYJNYCH W SWDE
Geodezja 12 (2006), 55-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (70kB)

Józef Jachimski, Sławomir Mikrut, Michał Majewski

ROZWÓJ GEOINFORMATYCZNEGO SŁOWNIKA PAU
Geodezja 12 (2006), 65-75   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Bogusław Kaczmarczyk

OPTYMALIZACJA METODY NORMOWANIA MODELI STATYSTYCZNYCH DLA ATRYBUTÓW I CEN SPÓŁEK METODĄ UNITARYZACJI ZEROWANEJ (MUZ)
Geodezja 12 (2006), 77-84   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (76kB)

Andrzej Pokrzywa, Józef Beluch, Mariusz Fukacz

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYZNACZENIA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH PRECYZYJNYCH KODOWYCH ŁAT NIWELACYJNYCH NA KOMPARATORZE PIONOWYM I POZIOMYM
Geodezja 12 (2006), 85-94   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (283kB)

Bogdan Skorupa

PRAKTYCZNA REALIZACJA ALGORYTMU ESTYMACJI LOKALNEJ RÓŻNICOWEJ REFRAKCJI JONOSFERYCZNEJ I TROPOSFERYCZNEJ NA OBSZARZE OGRANICZONYM SIECIĄ STACJI PERMANENTNYCH ASG-PL
Geodezja 12 (2006), 95-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (338kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie