AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 1/1 (2007)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Spis treści
Streszczenia
Summaries


Przedmowa
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 5-6 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (53kB)

Klaus Aichhorn, Bernard Hofmann-Wellenhof, Wolfgang Böheim, Franz Weimann, Johannes Vallant

GNSS-based vehicle terminal for mechanized forestry operations
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 15-21 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 417kB)

Natalia Florencka, Marek Tarnawski

Zmienność stężenia metali ciężkich w profilach osadów dennych wybranego stawu rybnego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 23-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (258kB)

Stanisław Gruszczyński, Krzysztof Urbański

Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 29-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (299kB)

Katarzyna Grzesik

Zakres regulacji w dziedzinie gospodarowania odpadami w pozwoleniach zintegrowanych dla branży hutniczej
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 41-53 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (163kB)

Anna Hajduk

Weryfikacja modelu regresji wielorakiej na przykładzie nieruchomości rekreacyjnych gmin: Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 55-66 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (218kB)

Joanna Klajn, Marek Kulczycki

Analiza metod wyceny według podejścia dochodowego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 67-78 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (180kB)

Ewa Krzywicka-Blum

Język mapy a ranga dyscypliny
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 79-81 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (58kB)

Robert Oleniacz, Lidia Rusztowicz

Wpływ dużej spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na jakość powietrza
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 83-92 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (203kB)

Zofia Śmiałowska-Uberman

Tworzenie i obowiązywanie prawa Unii Europejskiej
Geomatics and Environmental Engineering 1/1 (2007), 93-105 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (165kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie