AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 1/4 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Agnieszka Bieda, Łukasz Brzozowski

Analiza krakowskiego rynku nieruchomosci gruntowych
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 21-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (163kB)

Jarosław Bydłosz, Piotr Parzych

Ocena możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 31-40 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (162kB)

Józef Czaja, Joanna Klajn

Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 41-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (238kB)

Józef Czaja, Piotr Parzych

Metody wyceny podmiotów gospodarczych
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 53-65 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Janusz Dąbrowski

Określenie celu i zakresu wyznaczenia atrybutów makroekonomicznych na potrzeby określenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości z uwagi na minimalizację ryzyka
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 67-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (120kB)

Jan Dobrowolski

Perspectives of the Application of Innovative Environmental Biotechnology for Sustainable Development of Co-Operating Regions
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 77-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (177kB)

Alojzy Dzierżęga, Jan Gmyrek

Wpływ dodatkowych pomiarów osnowy za pomocą GPS na dokładność wytyczenia obiektu metodą biegunową
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 89-92 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (95kB)

Rafał Gawałkiewicz

Przykład skanowania laserowego w monitoringu obiektów powłokowych
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 93-110 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (970kB)

Rafał Gawałkiewicz

Przykład zastosowania skaningu laserowego w inwentaryzacji i monitoringu wysokich obiektów przemysłowych
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 111-126 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (373kB)

Paweł Hanus

Wykorzystanie dokumentacji byłego katastru austriackiego do regulacji stanu prawnego nieruchomości
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 127-138 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MkB)

Ryszard Hycner, Józef Maślanka

Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 139-150 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (325kB)

Ryszard Hycner, Marianna Piwowarska, Małgorzata Węgrzyn

Information Flow between the Land and Building Register and the Real-Estate Register
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 151-163 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)

Arkadiusz Kampczyk, Edward Preweda, Marian Sołtys

Klasyczne i zautomatyzowane systemy do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowych
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 165-180 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (757kB)

Krzysztof Koreleski

Eliminating Water Erosion within the System of Land Sanation Measures
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 181-188 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (110kB)

Anita Kwartalnik-Pruc, Zofia Śmiałowska-Uberman

Dokumenty nadania ziemi z okresu reformy rolnej i akcji osiedleńczej
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 189-200 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (152kB)

Monika Mika

Model systemu katastralnego w jezyku analizy obiektowej (OOA)
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 201-211 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Zofia Śmiałowska-Uberman

Mierniczowie przysiegli - rys historyczny zawodu
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 213-221 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (117kB)

Andrzej Uznański

Wybrane zagadnienia teletransmisji danych w pomiarach RTK GPS
Geomatics and Environmental Engineering 1/4 (2007), 223-230 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie