AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 3/1/1 (2009)


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Style Sheet


Przedmowa
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 5-6 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (42kB)

Wojciech Pachelski

Dane referencyjne: zastosowanie norm ISO serii 19100 do opisywania geometrii i położenia
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 13-24 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (343kB)

Dariusz Gotlib

Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 25-36 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (255kB)

Robert Olszewski

Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 37-44 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (307kB)

Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzempowski, Ryszard Nowak

Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych danymi z ewidencji gruntów i budynków
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 45-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Agnieszka Buczek

Przyczynek do wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych topograficznych (WBDT), czyli kilka spostrzeżeń na temat jej koncepcji
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 59-67 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)

Krystian Kozioł

Numeryczny model terenu dla wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych przestrzennych
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 69-80 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (312kB)

Tadeusz Chrobak

Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT
Geomatics and Environmental Engineering 3/1/1 (2009), 81-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie