AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 1/2 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Piotr Banasik, Jacek Kudrys

Weryfikacja wyników przeliczenia współrzędnych z układu lokalnego miasta Krakowa (ULK) do układu "2000" z wykorzystaniem stacji permanentnej GPS "KRAW"
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 13-21 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (142kB)

Jan Gmyrek

Analiza wpływu dodatkowych pomiarów GPS na dokładność osnowy realizacyjnej
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 23-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Ryszard Hycner, Józef Maślanka

Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenie
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 31-43 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (145kB)

Joanna Klajn

Analiza trendu zmiany cen nieruchomości w czasie
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 45-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (687kB)

Marek Kulczycki, Marcin Ligas

Regresja ważona geograficznie jako narzędzie analizy rynku nieruchomości
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 59-68 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (167kB)

Jan Macuda, Łukasz Macuda, Małgorzata Macuda, Renata Rogowska-Kwas

Zanieczyszczenie środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi na terenach rafineryjnych
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 69-75 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (426kB)

Monika Mika

Geodezyjne, prawne i organizacyjne aspekty Jednolitego Systemu Płatności Obszarowej w Polsce
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 77-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Katarzyna Styszko-Grochowiak, Urszula Witkowska, Janusz Gołaś

Preliminary Studies of Content of Unburned Carbon in Fly Ash from Coal-Fired Fluidized Bed Combustion
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 89-96 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (158kB)

Maria Trafas, Teresa Eckes

Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
Geomatics and Environmental Engineering 1/2 (2007), 97-110 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (519kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie