AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING

 

Rok 31/4 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Janina Grodzka, Andrzej Pomianowski

JAK TERMODYNAMIKA I MECHANIKA OPISUJĄ MAKROSKOPOWĄ ORAZ MOLEKULARNĄ ISTOTĘ ZWILŻALNOŚCI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 13-17   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (382kB)

Marek Lenartowicz

ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO ZWILŻANIA OD ZAWARTOŚCI POPIOŁU W ZBIORZE BARDZO DROBNYCH ZIAREN WĘGLOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 19-24   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (311kB)

Aleksander Lutyński

POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADZIE PRZERÓBCZYM KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 25-32  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (586kB)

Jolanta Marciniak-Kowalska, Edyta Wójcik-Osip

BADANIA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WE FLOTACJI PAKIETÓW WKŁADÓW LAMELOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 33-38   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (413kB)

Tomasz Niedoba

OCENA ZAWARTOŚCI POPIOŁU W POKŁADACH WĘGLA ZA POMOCĄ NIEPARAMETRYCZNYCH METOD STATYSTYCZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 39-50   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (341kB)

Joachim Pielot

OCENA EFEKTYWNOŚCI WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W CYKLONACH WZBOGACAJĄCYCH Z RECYRKULACJĄ PRODUKTU PRZEJŚCIOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 51-61   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (921kB)

Andrzej Płonka, Zygmunt Śmiejek

NIEKONWENCJONALNE ROZWIĄZANIA W PROCESACH PRZERÓBKI WĘGLI KAMIENNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 63-71   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (326kB)

Daniel Saramak

SYMULACJA EFEKTÓW PRACY UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZERÓBKI RUD MIEDZI Z WYKORZYSTANIEM KRYTERIÓW TECHNOLOGICZNYCH I EKONOMICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 73-80   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (356kB)

Danuta Szyszka

WYNIESIENIE MECHANICZNE ZIAREN PODDANYCH FLOTACJI WYŁĄCZNIE SPIENIACZEM
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 81-86   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (346kB)

Barbara Tora, Marian Kurzac

MOŻLIWOŚĆ UTYLIZACJI SUBSTANCJI ODPADOWYCH JAKO DODATKU DO PROCESU MIELENIA KLINKIERU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 87-95    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (463kB)

Tadeusz Tumidajski, Daniel Saramak, Tomasz Niedoba

MATEMATYCZNE ASPEKTY OPISU I OCENY WZBOGACALNOŚCI RUD MIEDZI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 97-106   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (585kB)

Piotr Wodziński

ELASTIC RUBBER SUSPENSIONS
Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 107-115   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (490kB)

Daniel Zbroński

ANALIZA MECHANIZMU ROZDRABNIANIA ZIAREN W MŁYNIE STRUMIENIOWO-FLUIDYZACYJNYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/4 (2007), 117-125  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (494kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie