AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERINGRok 35/1 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Zbigniew Burtan

GEOMECHANICZNY MODEL OŚRODKA TRANSWERSALNIE IZOTROPOWEGO JAKO UPROSZCZONY MODEL GÓROTWORU UWARSTWIONEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 13-23   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (112kB)

Krzysztof Ciałowicz, Janusz Chmura, Andrzej Lasoń, Tadeusz Mikoś, Maciej Pawlikowski, Antoni Tajduś

ZABEZPIECZANIE GÓRNICZO-BUDOWLANE OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH W EGIPCIE W ASPEKCIE DALSZEJ ICH EKSPLORACJI
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 25-36   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (439kB)

Agata Czarnigowska, Anna Sobotka

METODA PLANOWANIA I KONTROLOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: STUDIUM PRZYPADKU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 37-56  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (570kB)

Krzysztof Filek

TRANSPORT WODY RUROCIĄGAMI SZYBOWYMI W INSTALACJACH CHŁODZENIA POWIETRZA W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 57-68   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (143kB)

Rafał Łuczak

OCENA JAKOŚCI PRACY CHŁODZIARKI TS300 Z WYKORZYSTANIEM STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 69-80   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (233kB)

Marian Paluch, Ryszard Wosz

ANALIZA DYNAMICZNEGO ZACHOWANIA SIĘ BELKI STROPU BEZPOŚREDNIEGO BĘDĄCEGO W JEDNOPARAMETROWYM KONTAKCIE ZE ZŁOŻEM W FORMIE POKŁADU EKSPLOATOWANEGO NA ZAWAŁ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 81-91   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (266kB)

Stanisław Wasilewski, Tomasz Choroba

ZDALNE POMIARY TEMPERATURY W OCENIE AKTYWNOŚCI TERMICZNEJ SKŁADOWISK ODPADÓW WĘGLOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 93-106   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (321kB)

Piotr Życzkowski

ANALIZA PRACY GÓRNICZEJ CHŁODZIARKI POWIETRZA POŚREDNIEGO DZIAŁANIA Z WEWNĘTRZNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/1 (2011), 107-123   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (242kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie