AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING

 

Rok 29/3/1 (2005)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Antoni Tajduś, Andrzej Tokarz, Andrzej Wichur, Ryszard Żyliński

WYBRANE PROBLEMY BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 37-53     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (237kB)

Josef Aldorf, Lukáš Ďuriš

ATYPICAL SOLUTION OF A ROAD TUNNEL VALÍK
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 55-60   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (318kB)

Josef Aldorf, Eva Hrubešová, Pavel Šípek

CONTRIBUTION TO THE SYNERGIC IMPACT OF THE STABILIZATION INTERVENTION DURING PIT DEEPENING
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 61-68  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (601kB)

Bronisław Barchański

LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA PRZYKŁADZIE SMD KÖLLIKEN (SZWAJCARIA)
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 69-78   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (809kB)

Nikodem Butrymowicz, Zbigniew Rekuć

ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO TUNELU FORTECZNEGO Z XIX WIEKU W RAMACH BUDOWY METRA W WARSZAWIE
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 79-88   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (792kB)

Marek Cała, Jerzy Flisiak

ANALIZA STATECZNOŚCI ŚCIANKI SZCZELNEJ Z ZASTOSOWANIEM METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 89-100   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (436kB)

Janusz Chmura, Andrzej Lasoń

PROJEKT ZABEZPIECZENIA KOMORY „WAŻYN”
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 101-117     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (599kB)

Janusz Chmura, Tomasz Migdas

OCENA STATECZNOŚCI WYROBISK TRASY TURYSTYCZNEJ I KOMÓR SANATORYJNYCH W KOPALNI SOLI „BOCHNIA” WRAZ Z PROJEKTEM OPOMIAROWANIA NOWYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 119-133   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (685kB)

Janusz Chmura, Andrzej J. Wójcik

PROBLEMY OCHRONY I UDOSTĘPNIANIE PODZIEMNYCH GEOSTANOWISK W KOPALNIACH GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 135-143  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (539kB)

Krystian Chojnacki, Agnieszka Fabryczewska

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W TUNELACH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005),145-156   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (475kB)

Mirosław Chudek, Stanisław Duży

GEOTECHNICZNE PROBLEMY UTRZYMANIA WYROBISK KORYTARZOWYCH W ZŁOŻONYCH WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 157-164     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (459kB)

Piotr Czaja, Adam Gąsiorczyk

WPŁYW SPOSOBU LIKWIDACJI SZYBU NA ZAGROŻENIE POWIERZCHNI W JEGO OTOCZENIU
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 165-175   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (695kB)

Piotr Czaja, Joanna Hydzik

ZABEZPIECZENIE CENTRALNEJ POMPOWNI BOLKO PRZED SKUTKAMI EKSPLOATACJI GŁĘBOKIEJ POD MIASTEM BYTOM
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 177-187   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (531kB)

Danuta Domańska, Roman Gruszka

WPŁYW TEMPERATURY NA STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W OTOCZENIU KOMORY SIŁOWNI ELEKTROWNI „PORĄBKA-ŻAR”
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 189-197   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (716kB)

Stanisław Duży

ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI W PROJEKTOWANIU BUDOWLI PODZIEMNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 199-206   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (301kB)

Jerzy Flisiak, Sebastian Olesiak

ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WAŁU OPOROWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PROPOZYCJE JEGO STABILIZACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 207-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (361kB)

Nina Fotieva, Nikolay Bulychev, Andrey Sammal, Petr Deev

STRESS STATE AND BEARING CAPACITY OF SHALLOW TUNNEL LININGS UNDERGOING THE INFLUENCE OF NEARBY LOCATED BUILDINGS
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 217-223     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (283kB)

Kornel Frydrych

WPŁYW KONSTRUKCJI OBUDOWY TUNELU O PRZEKROJU KOŁOWYM NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PODATNOŚCI PODŁOŻA
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 225-235   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (563kB)

Andrzej Galiński

OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PARAMETRAMI SKAŁ STROPOWYCH I SPĄGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO REJONU KOPALNI „RUDNA”
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 237-245  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (280kB)

Włodzimierz Hałat

NOŚNOŚCI ODRZWI WYBRANYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 247-254     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (339kB)

Roman Kinasz

OCENA NIEZAWODNOŚCI ŻELBETOWEJ KRATOWNICY NA PODSTAWIE OGRANICZONEJ LICZBY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 255-264     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (292kB)

Zdzisław B. Kohutek

NORMA PN-EN 206-1 — NOWY WYMIAR JAKOŚCI BETONU
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 265-274   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (212kB)

Maciej Kosmalski, Robert Kozłowski

NOWOCZESNE METODY ROZBUDOWY METRA WARSZAWSKIEGO W OPARCIU O ZMECHANIZOWANE TARCZE PEŁNOPRZEKROJOWE
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 275-288  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (466kB)

Tadeusz Majcherczyk, Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski

BADANIA OBCIĄŻEŃ OBUDOWY W WYBRANYCH WYROBISKACH KORYTARZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 289-298   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (436kB)

Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura

REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE ZABYTKOWYCH PODZIEMI W RYNKU W PRZEMYŚLU NA PODZIEMNĄ TRASĘ TURYSTYCZNĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 299-310   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (879kB)

Rudolf Pöttler, Franz Starjakob, Daniel Spöndlin

TUNNELLING THROUGH HIGHLY SQUEEZING GROUND - A CASE HISTORY
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 311-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (887kB)

Wojciech Preidl

DOLNOŚLĄSKIE TUNELE KOLEJOWE — ZABYTKI TECHNIKI
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 319-329     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (900kB)

Tadeusz Rembielak, Leszek Łaskawiec, Marek Majcher, Zygmunt Mielcarek

INIEKCYJNE USZCZELNIANIE I WZMACNIANIE GÓROTWORU PRZED CZOŁEM PRZEKOPU ŁĄCZĄCEGO 1 DRĄŻONEGO PRZEZ STREFĘ USKOKU ANDALUZYJSKIEGO W WARUNKACH ZAKŁADU GÓRNICZEGO „PIEKARY”
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 331-338   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (702kB)

Tadeusz Rembielak, Lech Mielniczuk, Janusz Rosikowski, Józef Rusinek, Franciszek Wala

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW WYROBISK KORYTARZOWYCH JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA OBWAŁOM SKAŁ I SKUTKOM TYCH OBWAŁÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 339-347  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,0MB)

Karol Ryż

WZMOCNIENIE KAMIENNEGO SKLEPIENIA TUNELU KOLEJOWEGO ZA POMOCĄ WSPÓŁPRACUJĄCEJ POWŁOKI WYKONANEJ ZE STALOWYCH, FALISTYCH PANELI CYLINDRYCZNYCH I BETONU SAMOZAGĘSZCZALNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 349-362     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (763kB)

Lech Skopiak, Wacław Stachurski, Maria Maj, Jarosław Piekło

MONITOROWANIE ZMIAN NAPRĘŻEŃ W ŻELIWNYCH TUBINGACH METODĄ ELASTOOPTYCZNĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 363-371     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (584kB)

Anna Sobotka

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 373-381     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (419kB)

Krystyna Stachowiak-Maciejowska

TECHNOLOGIE BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY KOPALŃ
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 383-397     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (395kB)

Edward Stewarski, Marek Petri

TECHNICZNA CELOWOŚĆ STOSOWANIA MIKROZBROJENIA ZAPRAW CEMENTOWYCH Z WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI W BUDOWNICTWIE GÓRNICZYM
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 399-407     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (522kB)

Paweł Sysik, Anna Siemińska-Lewandowska

ZASTOSOWANIE METODY ZBIORÓW LOSOWYCH DO OBLICZEŃ TUNELU BUDOWANEGO NOWĄ METODĄ AUSTRIACKĄ (NATM)
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 409-417     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (489kB)

Nikodem Szlązak, Marek Borowski

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA SPALINAMI PRZY DRĄŻENIU WYROBISK Z WYKORZYSTANIEM MASZYN Z SILNIKAMI DIESLA
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 419-431     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (550kB)

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Łukasz Szlązak

PROJEKTOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI LUTNIOWEJ W DRĄŻONYCH WYROBISKACH PODZIEMNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AGHWEN-3.0
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 433-445     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (967kB)

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Łukasz Szlązak

ZAGROŻENIE PYŁAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA W PODZIEMNYCH WYROBISKACH DRĄŻONYCH KOMBAJNAMI CHODNIKOWYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 447-458     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (996kB)

Jacek Ścigałło, Antoni Florkiewicz

WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWE WYMIAROWANIA BUDOWLI PODZIEMNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 459-467     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (427kB)

Karel Vojtasik, Josef Aldorf, Eva Hrubešová

UNDERGROUND STORAGE TANKS AND CONTAINERS FROM PLASTIC MATERIAL
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 469-475     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (313kB)

Jan Walaszczyk, Stanisław Hachaj, Andrzej Barnat

KOMPUTEROWA SYMULACJA ZMIAN ENERGII WŁAŚCIWEJ W POLU FILAROWO-KOMOROWYM SPOWODOWANEJ POSTĘPUJĄCĄ EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA ORAZ ZMIANĄ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH FILARÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 477-484     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (412kB)

Jan Walaszczyk, Janusz Makówka

MATEMATYCZNY MODEL NISZCZENIA STRUKTURY STROPU UWARSTWIONEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 485-497     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (612kB)

Andrzej Wichur, Kornel Frydrych, Daniel Strojek

ZASADY DOBORU OBUDOWY POWŁOKOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 499-509     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (470kB)

Yu Xueyi, Huang Senlin

INFLUENCE OF SHALLOW MINE-WORKINGS ON CRACK FAILURE OF OVERBURDEN STRATA
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3/1 (2005), 511-519     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (326kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie