AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERINGRok 33/4 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Hala H. Abd El-Gawad, Naglaa A. El-Hussiny, Marguerite A. Wassf, Mohamed G. Kalifa, Berlanty A. Iskander, Mohamed El-Menshawi H. Shalabi

BRIQUETTING OF ROSETTA ILMENITE ORE WITH DIFFERENT ORGANIC BINDER AND ITS REDUCTION IN HYDROGEN IN THE TEMPERATURE RANGE OF 800÷1200°C
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 25-40   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (737kB)

Stanisław Cierpisz, Daniel Kowol

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU - BADANIA LABORATORYJNE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 41-48   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (290kB)

Marwa A.G. Elngar, Fatma M. Mohamed, Salwa A.H. El-Bohy, Carmen M. Sharaby, Mohamed El-Menshawi H. Shalabi

FACTORS AFFECTED THE PERFORMANCE OF FIRE CLAY REFRACTORY BRICKS
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 49-61  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (479kB)

Peter Fečko, Barbara Tora

BACTERIAL DECONTAMINATION OF SOIL FROM OSTRAVA AIRPORT
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 63-70   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba, Tadeusz Tumidajski

WYBRANE PROBLEMY BILANSOWANIA PRODUKTÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 71-80   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (576kB)

Krzysztof Galos

NOWA POLITYKA SUROWCOWA UNII EUROPEJSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 81-88   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Tomasz Gawenda

GŁÓWNE ASPEKTY ROZDRABNIANIA TWARDYCH SUROWCÓW MINERALNYCH W WYSOKOCIŚNIENIOWYCH PRASACH WALCOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 89-100   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Tomasz Gawenda, Tomasz Niedoba, Krzysztof Przybycień, Tadeusz Tumidajski

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO MODELOWANIA PROCESÓW PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 101-111   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (256kB)

Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Tomasz Niedoba

CHEMICAL AND BIOLOGICAL ANALYSIS OF CHROMIUM WASTE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 113-118   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Berlanty A. Iskander, Nagwa A. Kamel

MECHANICAL PROPERTIES OF BIODEGRADABLE BONE CEMENT COMPOSITES
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 119-133   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.3MB)

Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska

POMIAR GRANULACJI SUROWCÓW W MINERALURGII PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 135-140   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (534kB)

Aldona Krawczykowska, Kazimierz Trybalski, Damian Krawczykowski

WYKORZYSTANIE MODELI SIECI NEURONOWYCH DO IDENTYFIKACJI SKŁADU LITOLOGICZNEGO RUDY MIEDZI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 141-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (669kB)

Damian Krawczykowski, Kazimierz Trybalski

PRZYDATNOŚĆ LASEROWYCH ANALIZ UZIARNIENIA DO BILANSOWANIA PRODUKTÓW KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONIE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 153-168  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Marek Lenartowicz, Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak

BADANIA LABORATORYJNE WPŁYWU PARAMETRÓW POKŁADU SITOWEGO NA CHARAKTERYSTYKĘ RUCHU PULSACYJNEGO WODY W OSADZARCE PULSACYJNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 169-175   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (200kB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Elżbieta Konopka

OCHRONA NATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI ZBIORNIKOWYCH GÓROTWORU JAKO SKŁADOWISKA ODPADOWYCH WÓD ZŁOŻOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 177-188   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (295kB)

Ewa Małysa, Anna Iwańska

WPŁYW RÓŻNYCH ODCZYNNIKÓW FLOTACYJNYCH NA PRĘDKOŚCI PĘCHERZYKÓW POWIETRZA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 189-199   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (374kB)

Jolanta Marciniak-Kowalska, Edyta Wójcik-Osip

BADANIA PROCESU FLOTACJI WIELOSTRUMIENIOWEJ WĘGLA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 201-208   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (450kB)

Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński

OSCILLATING MOTION OF A DOUBLE-FREQUENCY SCREEN
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 209-219   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (814kB)

Zdzisław Naziemiec, Daniel Saramak

ANALIZA ZMIAN OBCIĄŻENIA MATERIAŁU W STREFIE ZGNIOTU PRAS WALCOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 221-234   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (306kB)

Tomasz Niedoba

WIELOWYMIAROWE ROZKŁADY CHARAKTERYSTYK MATERIAŁÓW UZIARNIONYCH PRZY ZASTOSOWANIU NIEPARAMETRYCZNYCH APROKSYMACJI FUNKCJI GĘSTOŚCI ROZKŁADÓW BRZEGOWYCH**
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 235-244   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (689kB)

Alicja Nowak, Agnieszka Surowiak

OCENA DOKŁADNOŚCI ROZDZIAŁU DROBNYCH (< 2 mm) ZIAREN MIAŁÓW WĘGLOWYCH W PROCESIE ODSIARCZANIA W SEPARATORACH ZWOJOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 245-257   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (748kB)

Mariusz Osoba, Aleksander Lutyński

DOBÓR TECHNOLOGICZNY OSADZAREK WODNYCH PULSACYJNYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 259-268   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Savas Özün, Ümit Atalay, Yusuf Kagan Kadıoğlu

INVESTIGATION ON POSSIBILITY OF OPAQUE MINERALS REMOVAL FROM FOID BEARING ROCK
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 269-276  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (167kB)

Barbara Peszko, Tomasz Niedoba

WPŁYW KSZTAŁTU ZIAREN NA ŁĄCZNY ROZKŁAD ICH WIELKOŚCI WYZNACZONY METODĄ LICZNIKA COULTERA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 277-285   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (724kB)

Dominika Katarzyna Szponder, Kazimierz Trybalski

OKREŚLANIE WŁAŚCIWOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH METOD I URZĄDZEŃ BADAWCZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 287-298   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (761kB)

Zbigniew Tajchman

REGRESYJNY MODEL PROCESU KLASYFIKACJI ZIAREN SKRAJNIE DROBNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 299-308   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (196kB)

Ryszard Wasielewski, Barbara Tora

STAŁE PALIWA WTÓRNE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 309-316   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (273kB)

Jan Zawada, Konstanty Chochoł

DOŚWIADCZALNE BADANIA ENERGII KRUSZENIA (NA PRZYKŁADZIE MODELOWEJ KRUSZARKI DŹWIGNIOWEJ BLAKE’A)
Górnictwo i Geoinżynieria 33/4 (2009), 317-326   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie