AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 33/4 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Bartosz PAPIERNIK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ & Wojciech GÓRECKI

Petrofizyczne uwarunkowania ropo-gazonośności utworów dewonu i karbonu w południowej części niecki miechowskiej w świetle wyników modelowań komputerowych
Petrophysical conditions of oil and gas productivity of Devonian and Carboniferous deposits in the southern part of the Miechów Trough in the light of computer modelling results
Geologia 33/4 (2007), 341-374   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6 873 kB)

Renata STADNIK

Wykształcenie facjalne warstw krośnieńskich w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (polskie Karpaty Zachodnie)
Facial development of the Krosno Beds in the Mszana Dolna tectonic window (Polish Western Carpathians)
Geologia 33/4 (2007), 375-393  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 888kB)

Witold Paweł ALEXANDROWICZ

Malakofauna późnoglacjalnych i holoceńskich węglanowych osadów jeziornych północnej Polski
Malacofauna of the Late Glacial and Holocene calcareous lake deposits in Northern Poland
Geologia 33/4 (2007), 395-420  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 421kB)

Bogumiła WINID & Stanisław WITCZAK

Zawartość Na, Ca, Cl i proporcje między tymi składnikami jako wskaźnik pochodzenia przejawów wodnych w złożu Wieliczka
Na, Ca, Cl relations in mine waters from the Wieliczka Salt Mine as an indicator of their origin
Geologia 33/4 (2007), 421-438  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (707kB)

Stanisław RYBICKI, Katarzyna GÓRNIAK & Adam GAWEŁ

Właściwości mieszanin gruntowo-popiołowych i ich wykorzystanie w inżynierii środowiska
Properties of soil-ash mixtures and their use in environmental engineering
Geologia 33/4 (2007), 439-462  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 184kB)

Maciej PAWLIKOWSKI

KOMUNIKAT
Niektóre zjawiska geologiczne w stanowiskach archeologicznych na przykładzie stanowiska w Dzierżysławiu
Some geological events of artefacts on archaeological sites example of Dzierżysław archaeological site
Geologia 33/4 (2007), 463-471  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (143kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie