AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 

Tom 24/2 (2005)


Strona redakcyjna
Informacje dla autorów
Kronika

Marcin Baszyński

OGRANICZENIE PRĄDU ZWARCIOWEGO PRZEZ SZEREGOWE DŁAWIKI Z UKŁADEM DIODOWYM
Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 119-124   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (328kB)

Mirosław Gajer

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ NAD METODĄ TRANSLACJI AUTOMATYCZNEJ OPARTĄ NA WZORCACH
Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 125-147   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (476kB)

Piotr Kapcia

KRYPTOSYSTEMY OPARTE NA PROBLEMACH TRUDNYCH OBLICZENIOWO Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PROBLEMU FAKTORYZACJI LICZB CAŁKOWITYCH
 Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 148-157   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (283kB)

Roman Kieroński

WPŁYW PRĄDU ODKSZTAŁCONEGO NA PROCES POWIERZCHNIOWEGO NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO W DWUTAKTOWYCH FALOWNIKACH NAPIĘCIA
 Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 158-164   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (235kB)

Jerzy Nabielec, Paweł Jamróz, Andrzej Skalski

HYBRYDOWY ALGORYTM KOREKCJI "W CIEMNO" DLA TORÓW POMIAROWYCH NISKIEGO RZĘDU
Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 165-171   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (581kB)

Karol Szostek

OPTYMALIZACJA MODELI HMM ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W ROZPOZNAWANIU MOWY
Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 172-182   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (342kB)

Karol Szostek

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO OPTYMALIZACJI MODELI HMM
Elektrotechnika i elektronika 24 (2005), 183-1934   Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (309kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie