AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGTom 29/1-2 (2010)


Kronika

Jakub KOWALSKI

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 1-7       Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (1,6MB)

Piotr MICHALAK

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU JEDNORODZINNYM A ZMIENNOŚĆ SEZONOWA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 8-13 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (203kB)

Adam PRACOWNIK, Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS

CYFROWY OBSERWATOR LQ W UKŁADZIE 2-MASOWYM
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 14-19 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (480kB)

Antoni SAWICKI

ZMODYFIKOWANE MODELE SCHWARZA-AVDONINA ŁUKU ASYMETRYCZNEGO
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 20-25 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1,1MB)

Grzegorz SIEKLUCKI

PROBLEM LQ W OPTYMALIZACJI REGULATORA MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 26-32 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (455kB)

Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI

MODEL MATEMATYCZNY NAPĘDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM METODA DTC-SVM
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 33-40 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1,2MB)

Grzegorz SIEKLUCKI, Rajmund SYKULSKI, Barbara BISZTYGA, Tadeusz ORZECHOWSKI,
Antoni ZDROJEWSKI

ŚLIZGOWY OBSERWATOR PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ NAPĘDU PRĄDU STAŁEGO
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 41-46 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1,0MB)

Kacper SOWA

MODELE SYMULACYJNE TRÓJFAZOWYCH NAWROTNYCH PRZEKSZTAŁTNIKÓW TYRYSTOROWYCH
Elektrotechnika i elektronika 29 (2010), 47-53 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (755kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie