AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGTom 25/2 (2006)


Strona redakcyjna
Informacje dla autorów
Kronika

Tomasz Grabowski

ZASTOSOWANIE METODYRECURRENCE PLOTS W ANALIZIE DANYCH POMIAROWYCH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 85-96       Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 261kB)

Dariusz Kościelnik

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZINTEGROWANIA SIECI MIEJSCOWEJ Z WYBRANYM SYSTEMEM BAZOWYM
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 97-105 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (270kB)

Jerzy Kral

ULTRASZEROKOPASMOWY ROZŁOŻONY WZMACNIACZ KASKADOWY
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 106-112 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (500kB)

Witold Rams

XLII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL MACHINES SME 2006
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 113 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf      (69kB)

Maciej Antal, Jan Zawilak

SYMULACYJNE BADANIE PROCESU USZKADZANIA KLATKI WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS JEGO ROZRUCHU
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 114-118 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 247kB)

Jose A. Antonino-Daviu, Jan Rusek, M. Riera-Guasp, Jose Roger-Folch

TRADITIONAL VERSUS WAVELETS LOW-PASS FILTERING IN DIAGNOSING OF CAGE ASYMMETRIC IN INDUCTION MACHINES
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 119-123 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (453kB)

Stanisław Azarewicz, Jarosław Koniarek, Bogumił Węgliński

WPŁYW KONSTRUKCJI WIRNIKA NA PARAMETRY SILNIKA INDUKCYJNEGO PRACUJĄCEGO W CIEKŁYCH GAZACH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 124-128 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (756kB)

Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski

ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY Z BEZSZCZOTKOWYM SLINIKIEM PRĄDU STAŁEGO
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 129-132 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (733kB)

Konrad Dąbała

REZYSTANCJA PRZEJŚCIA PAKIET-PRĘT W WIRNIKACH Z KLATKĄ MIEDZIANA ODLEWANĄ
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 133-137 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (268kB)

Paweł Dybowski

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA SKŁADOWYCH SYMETRYCZNYCH PRĄDÓW STOJANA W DIAGNOSTYCE WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 138-141 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (209kB)

Zygfryd Głowacz, Jarosław Kozik

MATHEMATICAL MODELLING OF SYNCHRONOUS MACHINE POWERED FROM CYCLOCONVERTERS
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 142-146 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (283kB)

Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Marian Noga, Jerzy Skwarczyński

STUMIEŃ OSIOWY W MODELU 3D MES MASZYNY INDUKCYJNEJ
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 147-152 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (623kB)

Paweł Idziak

DEFORMACJE RDZENIA TRANSFORMATORA ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM SIŁ MAGNETOSTRYKCYJNYCH
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 153-156 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (238kB)

Milenko Jevtić, Vladimir Zeljković, Mirko Đapić

THERMAL INFLUENCES ON TURBOGENERATOR DYNAMIC BEHAVIOUR
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 157-161 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (520kB)

Piotr Kisielewski, Ludwik Antal

WYZNACZANIE PARAMETRÓW TURBOGENERATORA Z SYMULACJI POLOWO-OBWODOWYCH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 162-166 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (769kB)

Sigitas Kudarauskas

GENERALISED STRUCTURE AND EQUIVALENT CIRCUITS OF ELECTRICAL MACHINES
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 167-171 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (357kB)

Joanna Lis, Teresa Orłowska-Kowalska

IDENTYFIKACJA ZŁOŻONEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO JAKO SYSTEMU WIENERA
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 172-176 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (636kB)

Marian Łukaniszyn, Adrian Młot

WPŁYW ZMIENNEGO WEKTORA MAGNETYZACJI NA MOMENT ZACZEPOWY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 177-181 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 007kB)

Leszek Pawlaczyk

OPTYMALIZACJA STATYCZNA UKŁADU NAPĘDOWEGO Z MASZYNĄ INDUKCYJNĄ DLA GRANICZNYCH WARTOŚCI STEROWANIA MOMENTEM
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 182-186 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (374kB)

Krystyn Pawluk, Tadeusz J. Sobczyk

WYZNACZANIE PRĄDÓW GRANICZNYCH DLA MASZYN SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI UMIESZCZONYMI POWIERZCHNIOWO
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 187-191 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (476kB)

Mieczysław Ronkowski

MODELOWANIE MASZYN SYNCHRONICZNYCH W UJĘCIU GRAFÓW WIĄZAŃ
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 192-196 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (567kB)

Jerzy Skwarczyński, Andrzej Matras, Tomasz Drabek

SIŁY I NAPRĘŻENIA ZĘBOWE W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 197-201 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (352kB)

Leon Swędrowski, Ariel Dzwonkowski

WYKORZYSTANIE METOD WIBRACYJNYCH DO WZORCOWANIA SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO OPARTEGO NA ANALIZIE PRĄDU ZASILAJĄCEGO SILNIK INDUKCYJNY
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 202-206 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (414kB)

Barbara Ślusarek, Piotr Gawryś, Marek Przybylski, Tomasz Czekala

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU
 Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 207-211 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (626kB)

Adam Warzecha

POLOWE METODY WYZNACZANIA PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODELI OBWODOWYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 212-215 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (214kB)

Paweł Zalas, Jan Zawilak

ŁAGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 216-220 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (602kB)


Prof. dr inż. Władysław Kołek (1914-1992)
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 221-225 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 060 kB)


Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Puchała (1928-1974)
Elektrotechnika i elektronika 25 (2006), 226-229 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (223kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie