AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGTom 27/2 (2008)


Strona redakcyjna
Informacje dla autorów
Kronika

Kamila BARON-PAŁUCKA

WYBRANE PROBLEMY AKWIZYCJI I ANALIZY DANYCH DIAGNOSTYCZNYCH Z BADAŃ MAGNETOKARDIOGRAFICZNYCH
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 63-75       Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (2,4MB)

Tomasz HACHAJ

AUTOMATYCZNA DETEKCJA ELEMENTÓW ASYMETRII W DYNAMICZNYCH MAPACH CBF PERFUZJI MÓZGOWEJ
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 76-83 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (583kB)

Roman KIEROŃSKI

WPŁYW PRĄDU ODKSZTAŁCONEGO NA PARAMETRY NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO PRZY ZASILANIU RÓŻNYMI ŹRÓDŁAMI CZĘSTOTLIWOŚCI
 Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 84-93 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (954kB)

Wiesław NOWAK, Bartłomiej KERCEL

SYMULACJE KOMPUTEROWE ZWARĆ DOZIEMNYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ
 Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 94-97 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (1,1MB)

Mateusz NOWIK

POMIARY PARAMETRÓW SILNIKA POJAZDU Z WYKORZYSTANIEM AKCELEROMETRU
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 98-103 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (1,2MB)

Krzysztof PĘDZISZ

ANALIZA POMIAROWA I OCENA WARUNKÓW PRACY BATERII KONDENSATORÓW W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 104-110 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (1,2MB)

Jakub RZESZUTKO

URZĄDZENIE DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI MIGOTANIA ŚWIATŁA
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 111-114 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (1,2MB)

Krzysztof SCHIFF

ALGORYTM WIELU KOLONII MRÓWEK DLA OPTYMALNEGO DOPASOWANIA W WAŻONYCH GRAFACH DWUDZIELNYCH
Elektrotechnika i elektronika 27 (2008), 115-119 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (287kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie