AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGTom 26/1-2 (2007)


Strona redakcyjna
Informacje dla autorów
Kronika

Marcin Bajek

WYBRANE PROBLEMY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI (LSPMSM)
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 1-6       Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (658kB)

Andrzej Bień, Paweł Siemieński

POMIAR DRGAŃ KRYSTALIZATORA CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI (COS) NA CELE DIAGNOSTYCZNE - BADANIA MODELOWE
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 7-13 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (445kB)

Tomasz Drabek

CZASOOPTYMALNY ODPORNY ALGORYTM STEROWANIA SERWONAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
 Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 14-22 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (590kB)

Jakub Furgał, Marcin Ibragimow

ANALIZA NARAŻEŃ TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH OD PRZEPIĘĆ ŁĄCZENIOWYCH
 Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 23-29 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 052kB)

Marcin Gurbiel, Adam Penczek

RODZINA MSP - ENERGOOSZCZĘDNE, 16-BITOWE MIKROKONTROLERY RISC DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 30-36 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (834kB)

Roman Kieroński

UPROSZCZENIE WZORÓW NA PARAMETRY CYLINDRYCZNYCH PIECÓW I NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKA
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 37-39 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (258kB)

Roman Kieroński

WPŁYW PRACY ELEKTROTERMICZNYCH URZĄDZEŃ INDUKCYJNYCH NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 40-45 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (333kB)

Michał Majchrowicz

MODEL ANALITYCZNY SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) NA POTRZEBY OPTYMALIZACJI JEGO KONSTRUKCJI
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 45-53 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (2 180kB)

Wiesław Nowak, Bartłomiej Kercel

MODELOWANIE ZJAWISKA FERROREZONANSU W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKICH NAPIĘĆ
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 54-60 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 858kB)

Krzysztof Pędzisz

MONITORING SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 61-68 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf  (1 623kB)

Grzegorz Sieklucki, Maciej Tondos, Adam Pracownik

METODA REGULACJI O ZMIENNEJ STRUKTURZE DLA DWUMASOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 69-78 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (981kB)

Paweł Zydroń, Józef Roehrich

WYTWARZANIE I NUMERYCZNE MODELOWANIE UDARÓW NAPIECIOWYCH PIORUNOWYCH
Elektrotechnika i elektronika 26 (2007), 79-85 Pełny tekst/Artcle:   pdf  pdf    (653kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie