AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 41/4 (2015)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Andrzej Czarski, Piotr Matusiewicz

Computer simulation of lamellar microstructure
Komputerowa symulacja struktury płytkowej
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 161-169 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Janusz Krawczyk, Piotr Bała, Łukasz Frocisz, Tomasz Tokarski, Bogdan Pawłowski

The influence of microstructure of 30MnB4 steel on hydrogen-assisted cracking
Wpływ mikrostruktury stali 30MnB4 na pękanie wodorowe
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 171-180 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,8MB)

Łukasz Rakoczy, Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz

Hot cracking of nickel-based superalloy turbine blade
Pękanie gorące łopatki turbiny z nadstopu na osnowie niklu
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 181-188 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,7MB)

Hong Phong Nguyen, Tadeusz Niezgoda, Agnieszka Derewońko, Jerzy Jachimowicz

Numerical analysis of rod uniaxial tension considering thermo-mechanical coupling effect
Numeryczna analiza jednoosiowego rozciągania pręta z uwzględnieniem efektu sprzężenia termomechanicznego
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 189-199 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie