AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 42/3 (2016)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Piotr Palimąka, Stanisław Pietrzyk

The electronic component of solid fluoride electrolytes

Składowa elektronowa stałych elektrolitów fluorkowych
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 147-156 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Patrícia Krištofová, Ewa Rudnik, Andrea Miškufová

Hydrometallurgical methods of indium recovery from obsolete LCD and LED panels

Hydrometalurgiczne metody odzysku indu z zużytych paneli LCD i LED
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 157-170 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (763kB)

Żaneta Kurleto-Kozioł, Beata Grabowska

Study on the activation of calcium montmorillonite (Ca-MMT) by sodium cations

Badania nad procesem aktywacji montmorylonitu wapniowego Ca-MMT kationami sodu
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 171-178 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Łukasz Wzorek, Marcel Wiewióra, Mateusz Wędrychowicz, Tomasz Skrzekut, Piotr Noga, Jakub Wiewióra, Wojciech Sajdak, Maria Richert

Effect of rapid solidification aluminum alloys with different Si contents on mechanical properties and microstructure

Wpływ szybkiej krystalizacji stopów aluminium z różną zawartością Si na własności mechaniczne oraz mikrostrukturę
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 179-186 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Mateusz Jędrusik, Aleksandra Dębowska, Agnieszka Kopia, Paweł Petrzak, Damian Koclęga, Izabela Kalemba-Rec

Characterization of oxide layers made on aluminum alloy 7075 by different methods

Charakterystyka warstw tlenkowych wytworzonych na stopie aluminium 7075 z zastosowaniem różnych metod
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 187-193 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie