AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 43/2 (2017)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Michał Bartosiewicz, Adam Cwudziński

Influence of immersion depth of ladle shroud in liquid steel on range of transition zone for one-strand tundish during continuous casting of steel

Wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali na zakres strefy przejściowej dla jednowylewowej kadzi pośredniej podczas ciągłego odlewania stali
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 81-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (767kB)

Alexandr Kasikov, Yuri Neradovsky, Miłosz Huber, Yekaterina Mayorova, Elena Rakitina, Nikolai Grishin

Heterogeneity of glass components in slag after nickel acquisition process from Kola Peninsula (Russia)

Niejednorodność składników zeszklonego żużla pochodzącego z procesu hutniczego rud niklu z Półwyspu Kolskiego (Rosja)
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 89-96 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,0MB)

Aleksandra Franczak, Joanna Karwan-Baczewska

Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sintering

Kompozyty na osnowie miedzi umacniane cząstkami azotku tytanu wytworzone w procesie mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego (SPS)
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 97-105 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,5MB)

Małgorzata Perek-Nowak, Joanna Karwan-Baczewska

Elastic properties and structural observations of Distaloy SA powder sintered with boron and carbon

Własności sprężyste i obserwacje struktury spiekanego proszku Distaloy SA z borem i węglem
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 107-115 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (964kB)

Łukasz Wzorek, Mateusz Wędrychowicz, Marcel Wiewióra, Piotr Noga, Tomasz Skrzekut, Agata Wzorek, Katarzyna Łyp-Wrońska

Possibility of Al-Cu composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process

Określenie możliwości wytwarzania kompozytów Al-Cu w procesie recyklingu drobnych frakcji metali
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 117-124 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie