AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 42/4 (2016)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Beata Grabowska, Żaneta Kurleto-Kozioł, Łukasz Szymański, Karolina Kaczmarska, Artur Bobrowski

Detection of nitrates(V) and sulfates(VI) by UV-Vis spectrophotometry method in used green sand bonded by bentonite with modified starch addition

Oznaczanie azotanów(V) i siarczanów(VI) metodą spektrofotometrii UV-Vis w zużytej masie formierskiej wiązanej bentonitem z dodatkiem modyfikatu skrobiowego
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 203-211 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (694kB)

Damian Koclęga, Agnieszka Radziszewska, Sławomir Kąc, Włodzimierz Zowczak, Aleksandra Dębowska, Mateusz Jędrusik, Paweł Petrzak

Characterization of microstructure and mechanical properties of laser-welded stainless steels

Charakterystyka struktury i właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali nierdzewnych
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 213-224 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,2MB)

Aneta Ziewiec, Anna Zielińska-Lipiec, Małgorzata Witkowska

Microstructure and texture welds of 15-7Mo steel after heat treatment

Mikrostruktura i tekstura spoin stali 15-7Mo po obróbce cieplnej
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 225-232 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Lechosław Tuz

Microstructure evaluation of laser-welded 600 nickel alloy

Analiza mikrostruktury stopu niklu 600 spawanego wiązką lasera
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 233-238 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie