AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 42/1 (2016)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Jerzy Zych, Marcin Piękoś, Joanna Kolczyk

Comparative assessment of Al-Si alloy gassing degree with the application of the ‘first bubble’ and ‘solidification under decreased pressure’ methods

Porównawcza ocena stopnia zagazowania stopów Al-Si z zastosowaniem metody „pierwszego pęcherzyka” i metody „krzepnięcia pod obniżonym ciśnieniem”
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 7-19 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Aldona Garbacz-Klempka, Robert Żuczek

An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques

Wstęp do problematyki konwersji elementów konstrukcyjnych, w tym elementów odlewanych
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 21-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,3MB)

Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz

Research into oxide inclusions in silicon bronze CuSi3Zn3MnFe with the use of X-ray microanalysis

Badania wtrąceń tlenkowych w brązie krzemowym CuSi3Zn3MnFe metodą mikroanalizy rentgenowskiej
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 41-46 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Tadeusz Knych, Justyna Wiecheć, Piotr Uliasz

Development of strength and electrical properties of Al-Si-Mg casting aluminum alloys with an Mg content of 1 wt%

Kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych odlewniczych stopów aluminium typu Al-Si-Mg o zawartości magnezu na poziomie 1% mas.
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 47-56 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,8MB)

Maria Maj, Jarosław Piekło

Al 6082 and Al 7075 alloys under the modified low-cycle fatigue test

Stopy Al 6082 i Al 7075 w warunkach niskocyklowego badania zmęczeniowego
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 57-68 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,7MB)

Zofia Kwak, Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak, Łukasz Szymański

Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous casting

Zależności między właściwościami mechanicznymi wybranych stopów aluminium serii 7xxx otrzymanych na drodze półciągłego odlewania
Metallurgy and Foundry Engineering 42 (2016), 69-78 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (944kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie