AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 3/2008


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Henryk Gurgul, Roland Mestel, Robert Syrek

Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi fi nansowymi wybranych spółek z DAX
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 7-20 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (631kB)

Marianna Księżyk

Optymalny system podatkowy krajów Unii Europejskiej. Potrzeba i ogólne założenia
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 21-32 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (83kB)

Joanna Duda, Anna Wolak-Tuzimek

Ventures capital jako źrodło fi nansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 33-43 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (94kB)

Paweł Filipowicz

Historical Value Chain Analysis as the Tool of Continuous Regional Innovation Development
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 45-55 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Rafał Kusa

Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 57-66 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (80kB)

Marcin Suder, Jacek Wolak, Tomasz Wójtowicz

Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 67-75 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (84kB)

Andrzej Paliński, Stanisław Jędrusik

Gra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych
Ekonomia Menedżerska Nr 3 (2008), 77-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie