AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 7/2010


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów
Instruction for authors

Marianna Księżyk

Podstawowe źródła obecnego kryzysu światowego
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 7-18 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (82kB)

Joanna Duda, Michał Molenda

Rola jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw polskich z sektora MSP
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 19-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Rafał Kusa

Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 31-41 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (78kB)

Ingo Klein, Christian Köck, Fabian Tinkl

Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: a simulation study
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 43-62 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (154kB)

Henryk Gurgul, Paweł Zając

Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotów dla spółek z CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 63-80 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (152kB)

Henryk Gurgul, Krzysztof Kłęk

Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 81-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (371kB)

Henryk Gurgul, Marcin Suder

Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 103-120 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (234kB)

Anna Czapkiewicz, Iwona Skalna

The Fama-French model for the Polish market
Ekonomia Menedżerska Nr 7 (2010), 121-129 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (88kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie