AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 10/2011


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów
Instruction for authors

Marianna Księżyk, Marek Ł. Michalski

Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UE
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 7-25 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (106kB)

Gerrit Brösel, Martin Toll, Mario Zimmermann

What the Financial Crisis Reveals about Business Valuation
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 27-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)

Joanna Duda

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 41-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Marianna Księżyk, Jerzy Duda

Ocena finansowania badań naukowych prowadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UE
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 59-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (117kB)

Stanisław Szydło

Wpływ działalności depozytowo-kredytowej banków komercyjnych na stabilność polskiej gospodarki
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 77-93 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (139kB)

Justyna Dyduch

Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści do oceny projektów inwestycyjnych
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 95-108 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (89kB)

Anna Duda-Kękuś, Jan Tadeusz Duda

Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008–2017
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 109-129 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)

Marianna Księżyk

Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 131-146 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (85kB)

Alina Dyduch

Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższych
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 147-160 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (85kB)

Jacek Wolak, Grzegorz Pociejewski

Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
Ekonomia Menedżerska Nr 10 (2011), 161-172 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (111kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie