AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 9/2011


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów
Instruction for authors

Marianna Księżyk

Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 7-23 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Henryk Gurgul, Łukasz Lach

The interdependence between energy consumption and economic growth in the Polish economy in the last decade
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 25-48 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (171kB)

Krzysztof Posłuszny

Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 49-61 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (183kB)

Tomasz Wójtowicz

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 63-74 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (100kB)

Marek Łukasz Michalski

Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 75-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (131kB)

Marek Łukasz Michalski

Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UE
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 91-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (89kB)

Łukasz Lach

Impact of hard coal usage for metal production on economic growth of Poland
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 103-120 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (435kB)

Leszek Michalczyk

Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników
Ekonomia Menedżerska Nr 9 (2011), 121-134 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (111kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie