AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 6/2009


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów

Torsten Mindermann, Gerrit Brösel

Does the capitalization of internally generated intangible assets according to IAS 38 really provide useful information?
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 7-16 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (61kB)

Heinz Eckart Klingelhöfer, Wolfgang Albrecht

Kreditportfoliomodelle und ihre mögliche Verwendung im europäischen Aufsichtsrecht
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 17-32 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (82kB)

Thomas Hering, Christian Toll

Zur Bewertung einer Wagniskapitalbeteiligung aus Sicht des kapitalnachfragenden Unternehmens bei Erhalt der fi nanziellen Mittel in Tranchen
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 33-48 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (99kB)

Marianna Księżyk

Współczesne kryzysy ekonomiczne jako wyraz globalnych problemów kapitalizmu opartego na doktrynie liberalizmu rynkowego
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 49-61 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (71kB)

Henryk Gurgul, Łukasz Lach

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna)
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 63-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (777kB)

Henryk Gurgul, Łukasz Lach

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych)
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 77-91 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (164kB)

Jerzy Duda, Michał Nowak

Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 93-103 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (752kB)

Joanna Duda, Anna Wolak-Tuzimek

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2008
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 105-117 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (203kB)

Marek Łukasz Michalski

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 119-128 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (685kB)

Piotr Gurgul, Robert Syrek

Zastosowanie mieszanki kopul do modelowania współzależności pomiędzy wybranymi sektorami gospodarki
Ekonomia Menedżerska Nr 6 (2009), 129-139 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (462kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie