AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 5/2009


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów

Marianna Księżyk

Społeczno-gospodarcze funkcje optymalnego systemu podatkowego dla Polski
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 7-19 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (73kB)

Joanna Duda

Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 21-31 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (66kB)

Jerzy Duda

Bariery rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 33-44 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (78kB)

Marek Łukasz Michalski

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 45-62 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Henryk Gurgul, Krzysztof Kłęk, Robert Syrek

Długookresowe własności kursów walutowych – podwójna długa pamięć
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 63-79 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (114kB)

Piotr Gurgul, Krzysztof Kłęk

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 81-95 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (92kB)

Anna Czapkiewicz, Wojciech Masłoń

Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu
Ekonomia Menedżerska Nr 5 (2009), 97-106 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie