AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 1/1/1 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Maciej Antosiewicz

System pozycjowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnopolskim dla województwa małopolskiego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 23-42 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (695kB)

Mieczysław Bakuła, Stanisław Oszczak, Radosław Baryła, Dariusz Popielarczyk, Wojciech Jarmołowski, Arkadiusz Tyszko, Bartłomiej Oszczak, Eliza Sitnik, Rafał Gregorczyk, Paweł Wielgosz, Jacek Rapiński, Grzegorz Jesiotr

Wyznaczenie współrzędnych osnowy szczegółowej GPS III powiatu wieruszowskiego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 43-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (292kB)

Piotr Banasik

Wyznaczenie wysokości normalnej oraz charakterystyk pola ciężkościowego dla stacji permanentnej KRAW
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 53-60 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (793kB)

Radosław Baryła, Mieczysław Bakuła, Stanisław Oszczak

Zastosowanie metod pozycjonowania GPS do modernizacji osnowy geodezyjnej oraz ewidencji gruntów i budynków
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 61-70 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (151kB)

Józef Beluch, Mariusz Frukacz, Józef Mróz, Andrzej Pokrzywa, Tadeusz Szczutko

Badania precyzyjnego sprzętu do niwelacji w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 71-79 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (230kB)

Józef Beluch, Mariusz Frukacz, Józef Mróz, Andrzej Pokrzywa, Tadeusz Szczutko

Wyniki badań współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej inwarowych łat niwelacyjnych po modernizacji komory w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH w Krakowie
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 81-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (350kB)

Jarosław Bosy

Precyzyjne opracowanie obserwacji GPS w sieciach lokalnych nawiązanych do stacji permanentnych EPN/IGS
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 91-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (464kB)

Jacek Rapiński, Sławomir Cellmer

Wpływ dołączenia obserwacji od pseudosatelity na wyrównanie sieci GPS
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 103-109 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (286kB)

Mariusz Figurski, Marcin Gałuszkiewicz, Paweł Kamiński

Monitorowanie polskiej sieci stacji referencyjnych GPS
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 111-124 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (287kB)

Idzi Gajderowicz

Propozycja nowego polskiego układu wysokościowego
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 125-132 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (170kB)

Władysław Góral, Jacek Kudrys

Oblicznie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 133-139 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Bernard Kontny, Sławomir Szwed, Marcin Zając

Modelowanie ruchu stacji EPN/IGS "Wrocław" na podstawie analizy ciągów czasowych obserwacji GPS
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 141-155 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (603kB)

Kamil Kowalczyk

Ruchy pionowe skorupy ziemskiej w Polsce
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 157-167 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (445kB)

Mariusz Figurski, Krzysztof Kroszczyński

Refrakcja troposferyczna w świetle meteorologicznych mezoskalowych modeli prognostycznych
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 169-176 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (286kB)

Zofia Rzepecka, Alojzy Wasilewski

Wpływ dołączenia pseudosatelity na wyznaczenia GPS w warunkach zasłon sfery niebieskiej
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 177-189 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (581kB)

Zbigniew Szczerbowski, Piotr Banasik, Jacek Kudrys

Przykład wykorzystania techniki GPS w pomiarach wysokościowych na obszarach górniczych
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 191-201 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (215kB)

Tadeusz Szczutko

Badania związane z wystepowaniem błędów cyklicznych w precyzyjnych dalmierzach elektrooptycznych
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 203-211 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (276kB)

Bogdan Skorupa

Wyznaczenie drugoróżnicowych całkowitoliczbowych nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS zarejestrowanych na punktach lokalnej sieci stacji permanentnych
Geomatics and Environmental Engineering 1/1/1 (2007), 213-221 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (424kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie