AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Vol. 1/3 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Anna Barańska, Anna Łuczak

Comparing the Results of Function Model Estimation for the Prediction of Real Estate Market Values in Additive and Multiplicative Form
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 19-35 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (447kB)

Paweł Chełpa, Tomasz Lipecki

Laboratory Testing of an IGTS Device Supporting GPS-RTK Systems
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 37-47 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (484kB)

Paweł Hanus

Application of Transformation with Conditions within Process of Boundaries Determination
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 49-60 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (386kB)

Elżbieta Jasińska, Joanna Klajn

The Principles of Property Purchasing by Foreigners in Poland
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 61-66 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Tomasz Lipecki

The Modern Technologies of DGPS and RTK Corrections Transfer
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 67-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (330kB)

Małgorzata Buśko, Piotr Dukielski, Robert Krzyżek

Wybrane zagadnienia kontroli gospodarstw rolnych w ramach programu IACS (Integrated Administration and Control System)
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 77-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (147kB)

Urszula Cisło

Standaryzacja zapisu geoinformacji 3D
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 89-104 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (758kB)

Janusz Dąbrowski

Kryzys na rynku nieruchomości w Polsce w kontekście kredytów hipotecznych
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 105-113 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (150kB)

Teresa Eckes, Tadeusz Gołda

Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznym
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 115-128 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (572kB)

Stanisław Gruszczyński, Joanna Urbańska

Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanych
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 129-148 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (245kB)

Anita Kwartnik-Pruc, Anna Przewięźlikowska

Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 149-160 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (140kB)

Michał Strach

Wykorzystanie tachymetrów bezreflektorowych do inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 161-172 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (330kB)

Andrzej Uznański

Transmisja danych w pomiarach RTK GPS Systemem GPS 500
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 173-180 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (206kB)

Anna Warda

Ocena efektów rekultywacji Kopalni "Staszic" w Rudkach koło Kielc
Geomatics and Environmental Engineering 1/3 (2007), 181-196 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (794kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie