AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGHTom 8 (2010)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Informacje dla autorów

Janusz Mucha

SOCJOLOGIA JEDNOSTEK I TEORIA KRYTYCZNA. KONFERENCJA LIZBOŃSKA O AKTUALNYCH DEBATACH W SOCJOLOGII TEORETYCZNEJ
Studia Humanistyczne 8 (2010), 9-24 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)

Łukasz Krzyżowski

AUTOETNOGRAFIA A ETNOGRAFIA WIELOSTANOWISKOWA W STUDIACH MIGRACYJNYCH
Studia Humanistyczne 8 (2010), 25-40 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (94kB)

Izabela Wagner

JAK BADAĆ PROCESY MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ? KLUCZOWA ROLA ETNOGRAFII W POWSTANIU NOWEJ PROPOZYCJI TEORETYCZNEJ ODNOŚNIE DO SOCJOLOGII MOBILNOSCI
Studia Humanistyczne 8 (2010), 41-56 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (118kB)

Alicja Bobek

POLSCY MIGRANCI W IRLANDII. ROLA SIECI SPOŁECZNYCH W PROCESIE MIGRACYJNYM ORAZ W KSZTAŁTOWANIU SIĘ SPOŁECZNOŚCI ETNICZNEJ
Studia Humanistyczne 8 (2010), 57-67 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (89kB)

Maria Nawojczyk, Krzysztof Gibek

KRYZYS EKONOMICZNY. GLOBALNE I LOKALNE SPOJRZENIE POLSKIEJ PRASY
Studia Humanistyczne 8 (2010), 69-85 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Maria Szmeja

PAMIĘĆ ZBIOROWA W PUBLICZNYM DYSKURSIE. DYSKUSJA INTERNETOWA SĄSIADUJĄCYCH Z SOBĄ GRUP REGIONALNYCH
Studia Humanistyczne 8 (2010), 87-102 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Katarzyna Leszczyńska

STRATEGIE BUDOWANIA WIARYGODNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE W OBLICZU TRANSFORMACJI KULTUROWO-POLITYCZNEJ PO 1989 ROKU
Studia Humanistyczne 8 (2010), 103-115 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (99kB)

Jacek Gądecki

MIĘDZY UNIKALNOŚCIĄ A STANDARYZACJĄ - OSIEDLE GRODZONE JAKO ZŁOŻONY PRODUKT
Studia Humanistyczne 8 (2010), 117-128 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka

OSAMOTNIENIE OSÓB STARSZYCH W POLSCE - SKALA, PRZEJAWY ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU
Studia Humanistyczne 8 (2010), 129-138 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

Justyna Stypińska

CZY POLSKA JEST KRAJEM DLA STARYCH LUDZI? O SPOŁECZNYM KONSTRUOWANIU STAROŚCI
Studia Humanistyczne 8 (2010), 139-150 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (91kB)

VARIA

Studia Humanistyczne 8 (2010), 151 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (7,7kB)

Maria Szmeja

EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
Studia Humanistyczne 8 (2010), 153-156 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (49kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie