AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 14/3 (2015)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Szymon Bogacz

EPISTEMOLOGIA W AṢṬASĀHASRIKĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ I W FILOZOFII NAGARDŻUNY
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 7-16 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (762kB)

Angelica Camacho

THE WAR IS NOT OVER UNTIL IT IS OVER. CONTEMPORARY FILMS AS A MEANS OF NATIONAL IDENTITY CONSTRUCTION AND MEMORY IN POLAND
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 17-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (744kB)

Marcin Wądołowski

„PIĄTA STRONA ŚWIATA” – GÓRNY ŚLĄSK WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 29-44 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (889kB)

Mariusz Rybak

RAKIJA-NATION’S WINE CULTURE EXPLORATION OF WINE PRESENCE AND ROLE IN SERBIAN CULTURE
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 45-55 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (738kB)

Elżbieta Roszko-Wójtowicz

OCENA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH I NIERODZINNYCH – UJĘCIE ILOŚCIOWE
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 57-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Karol Kaczorowski, Kamil Łuczaj

NIE TYLKO NIERÓWNOŚCI. O TRENDACH TEORETYCZNYCH I TEMATACH PODEJMOWANYCH PODCZAS XII KONFERENCJI EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 79-85 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (786kB)

Joanna Durlik, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Weronika Kałwak, Marta Łukowska, Anna Żymełka, Michał Wierzchoń

POWROTY POLSKICH NAUKOWCÓW. RAPORT Z BADAŃ
Studia Humanistyczne AGH 14/3 (2015), 89-108 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie