AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH


Tom 20/1 (2021)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Andrzej Radomski

NARZĘDZIA CYFROWE DO BADANIA OBRAZÓW
Studia Humanistyczne AGH 20/1 (2021), 7-26 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Katarzyna Cieślak

PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA JAKO KATEGORIA RÓŻNICUJĄCA PROCES PROJEKTOWY SPECJALISTÓW USER EXPERIENCE
Studia Humanistyczne AGH 20/1 (2021), 27-45 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (332kB)

Anna Danuta Miotk

I TAK W KOŁO MACIEJU, CZYLI JAK POWSTAJE SZUM MEDIALNY
Studia Humanistyczne AGH 20/1 (2021), 47-60 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Mateusz Penczek

POJĘCIE OPRESJI SPOŁECZNEJ W UJĘCIU ANN E. CUDD
Studia Humanistyczne AGH 20/1 (2021), 61-74 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (304kB)

Karolina Król

MOTYW AHASWERA W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA WATA. OD FIGURY ZBIOROWOŚCI DO ZNAKU JEDNOSTKOWOŚCI
Studia Humanistyczne AGH 20/1 (2021), 75-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (324kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie