AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 7 (2009)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Informacje dla autorów

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA

Studia Humanistyczne 7 (2009), 9 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (16kB)

Zbigniew B. Rudnicki

POLITYCZNE KONCEPCJE UNII EUROPEJSKIEJ
Studia Humanistyczne 7 (2009), 11-27 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (15,3MB)

Tomasz Piróg

POZA ETATEM. SPOŁECZNA ODPOWIEDŹ NA ZMIANĘ POPYTU NA PRACĘ
Studia Humanistyczne 7 (2009), 29-41 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10,3MB)

Agata Anacik, Seweryn Krupnik, Joanna Skrzyńska, Dariusz Szklarczyk, Agnieszka Otręba, Hanna Uhl

DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE - PRZEGLAD LITERATURY
Studia Humanistyczne 7 (2009), 43-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13,3MB)

NOWE MEDIA

Studia Humanistyczne 7 (2009), 59 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (12kB)

Krzysztof Albin

TWOJE JA ODDZWONI ZA CHWILĘ. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA TOŻSAMOŚĆ I ZAKRES AUTONOMII DZIAŁAŃ
Studia Humanistyczne 7 (2009), 61-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (7,2MB)

Wojciech Kowalik

WYKLUCZENIE CYFROWE JAKO NOWA PŁASZCZYZNA PODZIAŁÓW W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Studia Humanistyczne 7 (2009), 73-84 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (10,0MB)

Magdalena Szpunar

ONLINE CZY OFFLINE? STRUKTURA KORZYSTAJĄCYCH I NIEKORZYSTAJĄCYCH Z INTERNETU W POLSCE
Studia Humanistyczne 7 (2009), 85-97 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (7,2MB)

FILOZOFIA I LITERATURA

Studia Humanistyczne 7 (2009), 99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (15kB)

Wojciech Buchner

ZACHÓD I BIZANCJUM. ZARYS TEOLOGII POLITYCZNEJ WIELKIEGO ROZBRATU
Studia Humanistyczne 7 (2009), 101-113 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (11,2MB)

Daniel H. Valsecchi

POZYTYWIZM, REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I URBANIZM - UTOPIA I RZECZYWISTOŚĆ W POWIEŚCI LES CINQ CENTS MILLIONS DE LA BÉGUM (500 MILIONÓW BEGUMY) JULIUSZA VERNE'A
Studia Humanistyczne 7 (2009), 115-131 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (14,0MB)

Jowita Guja

GŁÓWNE PROBLEMY FILOZOFICZNEJ KRYTYKI RELIGII
Studia Humanistyczne 7 (2009), 133-146 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (12,7MB)

Joanna Małecka

'GORGEOUS MONSTROSITY': DERRIDA'S DECONSTRUCTION AS AN ALTERNATIVE POSTMODERNIST TOOL IN ANALYSING ALASDAIR GRAY'S POOR THINGS
Studia Humanistyczne 7 (2009), 147-157 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (9,8MB)

RECENZJE

Studia Humanistyczne 7 (2009), 159 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (12kB)

Katarzyna Skowronek

ONOMASTYKA A SOCJOLOGIA
Studia Humanistyczne 7 (2009), 161-165 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (4,4MB)

Maciej Uliński

NOWA HISTORIA FILOZOFII
Studia Humanistyczne 7 (2009), 167-169 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie